14.6.2009

Kansainvälinen trubaduuritapahtuma Vaajakoskella 27.6.


Kesäkuun lopulla on tarjolla ainut-laatuinen tapahtuma Vaaja-koskella Keski-Suomessa. Voitteko kuvitella! Ei, ette varmaan voi, mutta silti:

В конце июня вам соблюдается исклучительное событие в Вааякосках в Центральной Финляндии. Представляйте! Не, это наверно невозможно, но всё же:

Kolme Venäjä-seuran osastoa järjestää yhdessä Monikko-yhdistyksen kanssa Trubaduuritapahtuman Vaajakoskella lauantaina 27.6.2009 klo 12-19. Paikka on n. 6 km Jyväskylästä itään, Kuopioon päin.

Три ассоциации Общества Финляндия-России организуют вместе с ассоциации Моникко (= множество) международное меропртятие трубадуров в Вааякосках сб 27.6.2009 в 12-19 часов. Место находится са. 6 км в восток от Ювяскюля. Значит, по направлению Куопио.

Pietarin alueelta on näillä näkymin tulossa n. 30 trubaduuria esiintymään ja tutustumaan suomalaisiin musiikin ystäviin. Tarkoituksena on viettää koko viikonloppu musisoiden ja ystävystyen.

Из Питера и Ленинградской области приезжают около 30 трубадуров не только чтобы выступать, а также чтобы познакомиться с финскими друзями музыки. Цель события - проводить уйкенд музицировая (есть-ли такое слово?) и подруживаясь.

Tapahtuma on avoin ja ilmainen kaikille.

Событие всем открыто и бесплатно.

Tapahtumapaikkana toimii Paloaseman viereinen nurmikenttä. Kentälle pystytetään teltat esiintymistä varten. Tarjolla on myös keittolounas, blinejä, pikkupitsoja, makkaraa sekä alkoholittomia juomia.

Местьо меропрятия - травное поле у пожарной станции. В поле строят палаты для выступающих. Продают суп-ланч, блины, пиццы, сосиски и безалкогольные напитки.

Mikäli haluat mukaan esiintymään tai auttamaan järjestelyissä, ota yhteyttä!

Если тебе хочется выступать или помогать в усьройстве, сообщи организаторам!

Lisätietoja, подробная информация: kaija.hanninen@svsvaajakoski.com

P.S. Tapahtumaan kannattaa tulla myös Vaajakosken kauniiden maisemien vuoksi. Ihan vieressä on mm. Keiteleen-Päijänteen kanavan Vaajakosken alimmainen sulku.

P.S. Стоит приехать и ради прикрасних пейзажов Вааякоски. Совсем рядом между прочим - самий нижний шлюз канала Кейтеле-Пяйянне.

Ei kommentteja: