7.6.2008

Barbaarinen karkotus Suomesta Venäjälle

Suomen valtio karkottaa Venäjälle täällä jonkin aikaa asuneen Venäjän kansalaisen Maria Kirbasovan, joka on sotilaiden äitien komitean perustajajäsen. Hän on sairastellut, vuosikymmeniä vaivannut reuma on jäykistänyt nivelet, ja aivoinfarkti halvaannutti toisen puolen kokonaan. Puhuminenkin on vaikeaa, mistä saattoi vakuuttua Ylen radiouutisissa perjantaina. Kun hänen miehensä kuoli viime syksynä, hän on ollut hoidettavana tyttärensä, Suomen kansalaisen, luona Suomessa. Tytär on omin kustannuksin järjestänyt äitinsä asumisen, hoidon ja kuntoutuksen.

Mitä siis on päätetty? Maahanmuuttovirasto on hylännyt Kirbasovan oleskelulupahakemuksen. Tällainen sukulaisuussuhde ei kuulemma riitä perusteeksi Suomessa asumiseen.

Koska Maria Kirbasova ja koko Sotilaiden Äitien Komitea vastustaa ensi sijassa Tšetšenian kampanjaa (joka siis ei ole sota), hän on Venäjällä toisinajattelijan asemassa. Hänelle ei hoitoa eikä sosiaaliavustuksia ole tarjolla. Siksi karkotus lähes rinnastuu kurdipakolaisen Naze Aghain tapaukseen. Helsingin hallinto-oikeushan kumosi ulkomaalaisviraston karkotuspäätöksen viime syksynä. Ilman täytäntöönpanokieltoa hänet olisi karkotettu Iraniin. Sen jälkeen hän ei olisi saanut tulla Suomeen eikä muihin Schengen-maihin kahteen vuoteen. Hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen Aghai pääsi saman tien vapauteen.

Kuitenkaan Kirbasovalla ei ole pakolaisen statusta. Siksi Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi käännytyksestä tehdyn valituksen, ja Kirbasovan karkotus pannaan toimeen maanantaina 9.6.2008.

Karkottajan ei tarvitse perustella päätöstään, mutta ilmeisesti nyt vedotaan EU:n vaatimuksesta aikoinaan käyttöön otettuun oleskelusääntöön: Euroopan Toivonliiton ja Venäjän keskusjohtoisen liittovaltion välinen sopimus kutsu-ja puoltoviisumeista rajoittaa oleskelun enintään 90 päivään 180 päivän jaksossa. http://www.rusembassy.fi/RU-EU-fin.htm

Sopimuksen 4. artiklan kolmas momentti säätää:

Tämän artiklan 1 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville Euroopan unionin tai Venäjän Federaation kansalaisille myönnetään kaikentyyppisiä viisumeja yksinkertaistetun menettelyn mukaan ilman muita osapuolten lainsäädännössä säädettyjä, matkan tarkoitusta koskevia perusteluja, kutsuja tai vahvistuksia.

Sukulaisuussuhteista säädetään viisumisopimuksen 5. artiklan 1. momentin kohdassa b:

Venäjän Federaation tai jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Euroopan unionin tai Venäjän Federaation kansalaisten luona vierailevat puolisot ja alle 21-vuotiaat tai huollettavana olevat lapset (myös adoptiolapset), siten että viisumin voimassaoloaika on rajoitettu laillisen oleskelun voimassaoloaikaan.

Äitiä ei tässä kohdassa mainita, ei myöskään muualla sopimuksessa. Kotimaassaan Kirbasovalla ei kuulemma ole sukulaisia.

Ulkomaalaislain (301/2004) 50. pykälän 3. momentti

Jatkuva oleskelulupa myönnetään Suomessa asuvan Suomen kansalaisen muulle omaiselle kuin perheenjäsenelle, jos oleskeluluvan epääminen olisi kohtuutonta sen vuoksi, että asianomaisten on Suomessa tarkoitus jatkaa aikaisemmin viettämäänsä kiinteää perhe-elämää tai että omainen on täysin riippuvainen Suomessa asuvasta Suomen kansalaisesta. Muun omaisen on odotettava lupahakemuksen käsittelyä ulkomailla.

Aivoinfarktin halvaannuttaman naisen asema ei ole ulkomaalaisviraston tulosaluejohtajan Olli Koskipirtin mukaan täysin riippuvainen tyttärestään.

Suomihan on oikeusvaltio, jossa pykälien noudattaminen on hyve ja sääli on sairautta.

http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/oikea/id92922.html

16 kommenttia:

Anna-Maija Juvonen kirjoitti...

Ulkomaalaisvirasto on mitä todennäköisemmin soveltanut erittäin tiukasti tuota ehtoa, että omaisen on oltava täysin riippuvainen Suomessa asuvasta sukulaisesta, ja siksi päätös on kielteinen. Näissä tapauksissa käydään tarkasti läpi, olisiko olemassa kotimaassa muita sukulaisia, jotka voisivat huolehtia omaisestaan. Uskoisin, että asiasta syntyneen keskustelun jälkeen laitetaan uusi oleskelulupahakemus vireille, ja uudenlainen päätöskin on mahdollinen.

Anna-Maija Juvonen kirjoitti...

Ai niin, se on nykyisin maahanmuuttovirasto eikä enää Ulkomaalaisvirasto. Siis en ole vähään aikaan toiminut näissä asioissa...

Tapani Kaakkuriniemi kirjoitti...

Ai? Uutisoinnissa kyllä puhuttiin ulkomaalaisvirastosta. Uvi on siis nyt mavi tai mamuvi. Kotisivu näyttää oireellisesti viittaavan migreeniin...

Tapani Kaakkuriniemi kirjoitti...

Lisäänpä vielä: Ulkkarilain 49 § puhuu tulijoista, joilla on vanhemmat jo Suomessa, mutta tällaista toisinpäin tapahtuvaa maahantuloa ja oleskelua se ei tunne. Vanhuksia (onko 67-vuotias edes vanhus?) ei haluta, koska niistä on vain kuluja, ajatellaan.
Mutta olisi tässä näin maallikon silmin katsottuna yksi kohta, jonka nojalla oleskelulupa voitaisiin hyvin myöntää:

49 § Ilman oleskelulupaa maahan saapuneelle ulkomaalaiselle myönnetään tilapäinen tai jatkuva oleskelulupa Suomessa, jos edellytykset tällaisen oleskeluluvan myöntämiseksi ulkomailla ovat olemassa ja: (...)
4) oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta.

Nimetön kirjoitti...

Maahanmuuttovirasto lähtee siitä, että kyseisen henkilön tytär sai Suomen kansalaisuuden hakemuksella, joten hän ei voi saada äidille luvan jäädä Suomeen (on olemassa kv-sopimuksia koskien perheen yhdistämistä). Jos tytär olisi syntyperäinen suomalainen tai saisi kansalaisuuden ilmoituksella hänellä olisi siihen oikeus.

Toisen luokan Suomen kansalainen

Anna-Maija Juvonen kirjoitti...

Tapani, kuten huomasit, vanhasta UVIsta on vaikea siirtyä Migriin :)

Tuo ilmeisen kohtuuton pykälä voisi hyvinkin sopia. Sitten on myös yksilöllinen inhimillinen syy, jotka ovat molemmat sellaisia perusteita, etteivät ne tekisi tästä ennakkotapausta. Lisääntyvän maahanmuuton aikana rajoja joudutaan vetämään perheenjäsenten kohdalla.

Anonyymi, perheenyhdistäminen ei tosiaan koske kaikkia maahantulleita ulkomaalaisia, vaan ainoastaan niitä, jotka ovat pakolaisuuden vuoksi joutuneet erilleen perheestään. Muissa tapauksissa perheenjäsenelle voi saada oleskeluluvan, jos pystyy elättämään hänet tuloillaan. Silloinkin on oltava kyse ydinperheen jäsenestä tai Suomessa asuvasta sukulaisesta täysin riippuvaisesta perheenjäsenestä.

Ajatus tässä täysin riippuvaisuudessa on, että jos kotimaassa on sukulaisia, ei ole mahdollisuutta valita Suomeen muuttoa kotimaahan jäännin sijasta, jos siellä joku voisi huolehtia.
Syntyperäiselle Suomen kansalaisella ei kovin usein tätä tilannetta voi tulla vastaan, koska silloin vanhemmatkin ovat todennäköisesti Suomen kansalaisia.

Tapaus ei ole ennenkuulumaton. Kokemukseni mukaan aika kunnioittavasti vanhuksiin ja sairaisiin suhtaudutaan Migrissä, vaikka joskus useampiakin päätöksiä samassa asiassa joudutaan tekemään.

Nimetön kirjoitti...

http://www.adressit.com/mariakirbasova

Hanna Koppelomäki kirjoitti...

Tuo adressit.comin vetoomus Maria Kirbasovan puolesta näyttää sulkeutuvan jo tänä iltana klo 23, joten kipin kapin allekirjoittamaan!

Soli kirjoitti...

Moja Finljandija näyttää kyntensä: kyllä täälläkin osataan tuomita ihmisiä kuolemaan. Sitähän tämä päätös todellisuudessa tarkoittaa, ja aika typerys on se aikuinen ihminen, joka ei sitä tiedosta jos annetut olosuhteet ovat tällaiset kuin tällä ihmisellä ovat.

On meillä ennenkin osattu, kuten inkeriläisten ja juutalaisten palautukset sodan jälkeen, mutta näin humanistisen sivistyksen aikakauden vallitessa (?!) voisi kuvitella, että jos käännytyspäätös sotii kansalaisten oikeuden ja kohtuuden tajua vastaan, kansaa voitaisiin tässä tapauksessa kuunnella ja tehdä toisenlainen päätös. Joka ei edes olisi niitä Migreenitoimiston lakeja vastaan.

Olen niin pahoillani, Maria Kirbasova.

PS. Tätä kirjoittaessa kävin katsomassa yllä olevan adressin tilaa, ja se onkin edelleen auki -ja sinne tulee edelleen vähintään allekirjoitus minuutissa!

Nimetön kirjoitti...

Ehdotan blogin uudeksi nimeksi Minun Suomeni.

Voisivat asiantuntijat paneutua Suomessa vallitsevaan "kansalaisyhteiskunnan" jatkuvaan rappeuttamiseen, nostaen esiin ihmisoikeuksien polkemiset valtion toimesta ja korruptio-ongelmaan valtionhallinnossa, jne.

Myös Aleksanteri-Instituutin uusi strategia toteutuisi: asiantuntijat toimivat jo asianomaisessa kenttäympäristössä, eli Suomessa.

Aleksei Kettunen kirjoitti...

1) Tämän tapauksen viranomaispäätöksissä on muutamia kummallisia seikkoja. Tuttava- ja perhepiirissäni on ollut muutamia vastaavia tapauksia, jolloin iäkäs äiti/isä on saanut sangen vaivattomasti pysyvän oleskeluluvan ainoan lapsensa luona Suomessa (lapset ovat siis olleet Suomen kansalaisia, vanhemmat Venäjältä ja lapset ovat olleet ainoita lähisukulaisia). Toisaalta tuorein mainitsemani tapaus oli jo muutamia vuosia sitten.

2) Tässä artikkelissa on suoraan annettu ymmärtää, että Maria Kirbasova olisi poliittinen pakolainen ja joutuisi vaaraan palatessaan Venäjälle. Tapani Kaakuriniemi kirjoittaa "Koska Maria Kirbasova ja koko Sotilaiden Äitien Komitea vastustaa ensi sijassa Tšetšenian kampanjaa (joka siis ei ole sota), hän on Venäjällä toisinajattelijan asemassa. Hänelle ei hoitoa eikä sosiaaliavustuksia ole tarjolla."

Koska en ole henkilökohtaisesti löytänyt yhtään luotettavasti dokumetoitua tapausta, jossa Sotilaiden Äitien Komitean jäsenet olisivat joutuneet vainon kohteeksi Venäjällä, pyytäsin ystävällisesti kirjoittaijaa perustelemaan väitteensä.

Pyyntöni motiivina ei ole Maria Kirbasovan oleskelulupa (jonka myötämistä ansioituneelle ja sairaalle vanhukselle toivoisin vilpittömästi), vaan tämän liiankin tutun dissidentti- ja vainoteeman nostamisen sivulauseessa todistettuna faktana.

Jollei perusteluja ole, niin tämä artikkeli lienee kyseenalainen tapa hankkia omille näkemyksille toisen valtion politiikasta papukaijapisteitä iäkkään ja sairaan ihmisen hädällä.

Nimetön kirjoitti...

venäjällä on hyvä vanhustenhuolto. Täällä vain jotkut venäjän vihaajat levittävät kaunavalheita poliittisista vainoista.

Nimetön kirjoitti...

Tämä karkotettava venäläisvanhus päätyy luultavasti johonkin syrjäiseen laitokseen ilman lääkehoitoa virumaan. Suomessa tuhannet vanhukset viruvat laitoksissa kusisissa ja paskaisissa vaipoissa eivätkä pääse välttämättä kuukausiin ulos kun näiden vanhusten uraohjuslapset säätävät kuntien talouksia tuloskuntoon. Missä ero?

Nimetön kirjoitti...

Ero on siinä, että tämän vammautuneen äidin tytär välittää.

Tapani Kaakkuriniemi kirjoitti...

Aleksei Kettunen pyysi minulta perusteita sille, että a) Maria Kirbasovaa pidettäisiin Venäjällä lähes toisinajattelijana ja että b) hänelle ei siksi olisi tarjolla sosiaaliapua.
Pyydän anteeksi, että vastaus tulee näin hitaalla aikataululla. Alkuperäinen tekstini perustui pelkästään Ylen uutisten käyttämään Kirbasovan tyttären Kermen Soitun lausuntoon. Sitä ei voine pitää minään objektiivisena ihmisoikeusnormin tulkintana, kuten ei journalistien lausunnon perusteella laatimia tekstejäkään.
Olen käynyt, tosin kymmenkunta vuotta sitten Sotilaiden Äitien Komitean päämajassa Moskovassa. Silloin heitä jos nyt ei aivan vainottu, ajettiin ainakin eristyksiin ja marginaaliin, ja heitä leimattiin "kansan vihollisiksi" (minun oma sananvalintani, lainattu Josif Vissarionovitšin valtakaudelta), koska he vastustivat Venäjän armeijan legitiimejä pyrkimyksiä tuoda rauha Tšetšeniaan. Tässä suhteessa asetelma ei ole muuttunut.
En maalaa piruja Venäjästä seinilleni enkä tähän blogiin. En myöskään yritä hankkia "papukaijapisteitä" omille näkemyksilleni naapurivaltion politiikasta, sillä a) minulla ei ole näkemyksiä, b) tässä on enemmänkin kysymys Suomen viranomaisten normintulkinnasta, ja c) en tarvitse papukaijapisteitä.
Itse nukun yöni rauhassa Venäjän suhteen.

Nimetön kirjoitti...

Hahhah... Ymmärrän kyllä inhimillisen puolen tässä asiassa, mutta sopia kysyy miten Venäjä kohtelee Venäjällä asuvia ulkomaalaisia. Mitä tapahtui esim. useille Moskovan toreille, joissa suurin osa myyjistä oli "etelänmaalaisia"? Entä shaurma-kioskit? Nämä vain kaks pientä esimerkkiä, mutta Venäjästä puhuessa on aika kaksinaismoralistista haukkua Suomea, jossa on tietyt lait joita noudatetaan, kun taas Venäjällä uhotaan, rikotaan lakeja ja muutenkin tehdään mitä huvittaa eikä Johan Bäckmanit ja muutu urpot puutu näihin "oman maansa" asioihin, vaan haukkuu oikeitten pelisääntöjen mukaan toimivan Suomen tekemisiä. Ei jumalauta mitä pellejä.