27.11.2007

Venäjälle viennin ja Venäjälle tuonnin erityispiirteitä (Aleksanteri-listalta)

Riikka Nuutilainen: Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista

Julkaisu on maksuton ja luettavissa BOFITin nettisivulla
http://www.suomenpankki.fi/NR/rdonlyres/BA9F856C-D2A5-453D-9608-C647A0F096E6/0/bon1007.pdf

Tiivistelmä:
Peilitilastovertailu osoittaa, että Venäjän tullin tuontiluvut poikkeavat huomattavasti sen kauppakumppaneiden tilastoimista Venäjän-vientiluvuista. Eräiden maiden - kuten EU-maiden ja Kiinan - kanssa Venäjän tullin tilastoima tuonnin arvo on huomattavasti viejämaiden viennin arvoa alhaisempi, kun taas toisten maiden - kuten Yhdysvaltojen ja Japanin - kohdalla erotus on vastakkaismerkkinen. Tässä vertailussa tarkastellaan, miten nämä erot jakautuvat maittain ja tavararyhmittäin. Venäjän tuonnin arvoa verrataan tavaraluokittain sen merkittävimpien kauppakumppaneiden viennin arvoihin. Tulosten mukaan tuonti- ja vientiarvot poikkeavat yhä toisistaan, mutta erot ovat kaventuneet viime vuosien aikana.
Asiasanat: Venäjä, ulkomaankauppa, tilastoerot

BOFIT Online - http://www.suomenpankki.fi/bofit/tutkimus/tutkimusjulkaisut/online/index.htm?year=2007

terveisin
BOFIT - http://www.bof.fi/bofit

Ei kommentteja: