27.12.2015

Potkut Petroskoin kaupunginjohtajalle

Perjantaina 25.12.2015 aamupäivällä pidetyssä kokouksessa Petroskoin kaupunginvaltuusto päätti erottaa kaupunginjohtajan. Suomensin ja sovitin Gleb Jarovoin kirjoittaman nettilehtiartikkelin. Jarovoi on Petroskoin valtionyliopiston politiikantutkija.Gleb Jarovoi (Глеб Яровой), 7x7
25.12.2015 11:22

Perjantaina 25.12.2015 Petroskoin kaupunginvaltuusto erotti kaupunginjohtajan Galina Širšinan virastaan. 23 kansan valitsemaa äänesti kansan valitseman kaupunginjohtajan virasta erottamisen puolesta ja kolme sitä vastaan. Valtuutettujen päätöstä tuki myös Karjalan päämies Aleksandr Hudilainen.
Tämä menettely on hyvin tuttu Suur-Novgorodin kaupunginjohtajalle Juri Bobryševille. Galina Širšinan tavoin hänkin voitti kaupunginjohtajanvaalissa vuonna 2013 (tarkemmin sanoen hänet valittiin uudelleen toiselle kaudelle). Ja aivan Širšinan tavoin hänetkin erotettiin virastaan vuonna 2015, ei tosin talvella vaan keväällä. Kaupunginduuman valtuutetut päättivät niin 29.5.2015.
Širšinan tapauksen tavoin Bobryševin "impeachmentissäkin" [=virkasyytteessä] käytettiin muotoilua: "Kaupunginjohtajan pitkään [yli kolme kuukautta] kestänyt paikallistehtävien ja erinäisten valtiollisten valtuuksien suorittamatta jättäminen". Kaupunginjohtajaa syytettiin toimettomuudesta kovien talousjätteiden sijoituspaikan rakentamisessa, kunnallisen omaisuuden ala-arvoisesta hallinnasta, siitä ettei hän tarjonnut asuntoja orpolapsille jne.
Bobryšev toimitti valituksen kaupunginduuman päätöksestä oikeuteen, ja tuomioistuin hyväksyi sen. Sitten päätös vahvistettiin lääninoikeudessa. Hän palasi 29.8.2015 hoitamaan virkatehtäviään.
10.12.2015 Novgorodin kaupunginduuman valtuutetut yrittivät toisen kerran erottaa kaupunginjohtajan virastaan, mutta silloin esityksen taakse ei saatu tarvittavaa äänimäärää: Yhtenäistä Venäjää edustavaa kaupunginjohtajaa tukivat opposition valtuutetut, mutta myös jotkut Yhtenäisen Venäjän valtuutetut, jotka pitivät parempana jäädä pois istunnosta.
Petroskoin kaupunginvaltuuston istunnon aattona Suur-Novgorodin kansan valitsema kaupunginjohtaja kertoi 7x7:n kirjeenvaihtajalle kokemuksestaan taistelussa oikeudesta johtaa kaupunkia.
Juri Ivanovitš, tiedän että teillä on tänään ollut hyvin tiukka päivä. Kiitos, kun suostuitte keskustelemaan.
— Kyllä, tänään meillä täällä hylättiin talousarvio toisessa käsittelyssä... Mutta lopulta se hyväksytään, ennemmin tai myöhemmin. Jokaisesta päätöksestä pitää taistella.

16.12.2015

Potkut Petroskoin kaupunginjohtajalle?

Petroskoin juuri palkittua kaupunginjohtajaa ollaan nyt erottamassa. Syynä on se, että hän ei ole tehnyt mitään sellaista, mitä monet kaupunginvaltuutetut ovat odottaneet. Venäjällähän on sellainen asetelma paikallishallinnon voimasuhteissa, että kuntalaisten valitsema valtuusto yrittää usein kampittaa kaupunginjohtajaa. Petroskoin tapauksessa ongelmallista on se, että kaupunginjohtajakin on kuntalaisten valitsema. On todennäköistä, että kuntalaisilta poistetaan tarpeettomana oikeus valita johtajansa.

Petroskoissa asuu noin 250.000 ihmistä. Heistä 87 % on venäläisiä, 4 % karjalaisia ja 2 % suomalaisia. Kaupunki on jaettu kolmeenkymmeneen piiriin, siis ikään kuin vaalipiiriin (okrug), ja jokaisesta niistä valitaan yksi henkilö kaupunginvaltuustoon. Vaalikausi oli nelivuotinen, mutta kun vuoden 2011 vaalit pidettiin, päätettiin samalla pidentää vaalikautta vuodella, jotta ei tarvitse kaiken aikaa käydä turhia vaalikampanjoita.

Kaupunginvaltuuston puoluejakauma vaalikaudella 2011-2016/2017 on seuraava:

Yhtenäinen Venäjä 14
Oikeudenmukainen Venäjä 7
Kommunistinen puolue 5
Jabloko 3
riippumaton 1

Liberaalidemokraattinen puolue eli Žirinovskin puolue jäi ilman edustajaa, vaikka puolueella on toimisto pääkadulla Leninin prospektilla Kavkaz-ravintolan yläpuolella, näkyvällä paikalla. Yhtenäisen Venäjän aluepäämaja on hotelli Pohjolan (Severnajan) naapurissa Marxin kadulla.


Kahdeksan vihaista kaupunginvaltuutettua: Aleksandr Anišin (YV), Aleksei Beljaninov (YV), Sergei Djakonov (KP), Aleksei Jablokov (KP), Valeri Matvejev (rpm), Pavel Sandberg (OV), Igor Šarapov (YV), Sergei Vorobjov (YV) sanoivat, että mistään poliittisesta vainosta ei ole kyse, kun he joko 25.12. tai tänään 16.12. erottavat kaupunginjohtaja Galina Širšinan. On kyllä vaikea uskoa, ettei näillä kahdeksalla miesvaltuutetulla, jotka järjestivät asiasta lehdistötilaisuuteen, olisi ollut ketunhännät kainaloissaan kaupunginjohtajaa kohtaan
Valtuuston puheenjohtaja Gennadi Bondartšuk piti «rouva Širšinan» erottamista valtuutettujen «kiireellisenä tehtävänä». Itse Širšina kertoi jo marraskuussa Ъ-verkkolehdelle, että valtuutetut yrittävät erottaa hänet virastaan. Ъ:n lähteet vahvistavat, että kaupungin hallintoa voi johtaa valtuuston asunto- ja kunnallistalouden komitean puheenjohtaja Anna Pozdnjakova.

Valtuutetut eivät näe kaupunginjohtaja Širšinan työssä mitään myönteisiä tuloksia. Niinpä nämä kansan valitsemat nauroivat räkäisesti sille, että Širšina sai RBK-mediayhtiön Vuoden poliitikon/valtiomiehen palkinnon. Valtuutettu Aleksandr Anišin nauroi äänekkäimmin kertoessaan, että RBK:n palkinto ei aiheuta muuta kuin naurua. Ja valtuutettu Pavel Sandberg vihjaili, ettei päätös ollut aivan rehellinen. Se muka päätettiin käytäväpolitikoinnissa, eikä kukaan tie, kuka siitä päätti, mutta kansan äänestystä siinä ei ollut. Hämmästyttävä lausunto, koska RBK:n palkinto nimenomaan myönnettiin kansanäänestyksen tulosten perusteella. Jokaista ehdokasta saattoi äänestää internetissä. Širšinalle palkinto myönnettiin "avoimesta politiikasta alueella, paikallisen itsehallinnon periaatteiden puolustamisesta ja rohkeudesta tehdä päätöksiä". Tämä on jotakin uutta Karjalassa.


Ilmoituksessa, jonka 23 valtuutettua on allekirjoittanut ja toimittanut kaupunginjohtajan virastoon, on 66 sivun mittainen lista vaatimuksia. Petroskoin kaupunkineuvoston nettisivulla on tiedote, jonka liitteenä on lista valtuutettujen vaatimuksista. Listan mukaan Širšina on syyllinen yhteen jos toiseenkin epäkohtaan. Valtuutettu Sandbergin mukaan kahtena vuotena kaupunginjohtajan virkakaudella ei ole rakennettu yhtään kunnallista huoneistoa. Eikä 4000 ihmisen jono ole liikkunut yhdenkään henkilön verran eteenpäin.


Mutta toisaalta kaupunginjohtaja kyllä myönsi vuonna 2014 asunnon 27 kaupunkilaiselle, jotka asuivat vaarallisissa tai asumiskelvottomissa huoneistoissa, samoin kansalaisille, jotka kärsivät vaikeista kroonisista sairauksista, samoin kuin erityisryhmien edustajille, joilla oli oikeus saada asuinhuoneisto normaalista poikkeavassa järjestyksessä. Vuonna 2015 asunto on annettu 32 kaupunkilaiselle.


Valtuutetut syyttivät Galina Širšinaa jopa siitä, ettei hän tule valtuuston istuntoihin. Kahdeksan valtuutetun mukaan mielestä kaupunginjohtaja on jättänyt viimeiset neljä istuntoa väliin. Kaupunginjohtajalla ei ole mitään varsinaista roolia valtuuston istunnoissa. Hän ei toimi esittelijänä eikä kovin paljoa päätösten valmistelijanakaan, joten hänen pääasiallinen tehtävänsä on valtuuston päätösten toimeenpaneminen. Ja siksi valtuutetut potevat tällaista vallantäyteyttä.


Valtuutetut vakuuttelivat, että kaupungin asukkaat ovat pyytäneet heiltä kaupunginjohtajan erottamista. On kuulemma kerätty 25.000 allekirjoitusta vetoomukseen Širšinan erottamisesta. Sellainen valtava määrä allekirjoituksia on kerätty vain kuukaudessa. 20.000 allekirjoitusta oli kuulemma tiedotustilaisuudessa näytetyssä pinkassa.


Vertailun vuoksi, pinkka Karjalan asukkaiden allekirjoituksia, jotka vaativat Hudilaisen eroa, on äsken toimitettu presidentinhallintoon. Kymmentätuhatta allekirjoitusta kerättiin kolme kuukautta! Ovatko keräystaidot olleet huonommat vai eikö Hudilaisesta haluta päästä eroon?


Lehdistötilaisuuden aikana valtuutetut yrittivät kaikin keinoin vakuuttaa, ettei heidän hankkeellaan ole mitään poliittista taustaa. Eivätkä he edes tiedä, millaisen kannan heille lähettää kuvernööri Aleksandr Hudilainen. Suosituksen luonteisen. Mutta Aleksandr Hudilainen on toistuvasti ilmaissut asenteensa Petroskoin kaupunginjohtajaan. Niinpä hän Gazeta.ru-verkkolehden haastattelussa sanoi, että pitää Širšinan joukkuetta epäpätevänä ja kaupunginjohtajan vaalin poistamista hyvänä asiana. Liittovaltion mediassa on usein kirjoitettu kuvernöörin ja Petroskoin kaupunginjohtajan vastakkainasettelusta. Lukuisat asiantuntijat ovat maininneet tämän vastakkainasettelun erilaisissa kuvernöörirankingeissa. Vain Petroskoin kaupunginvaltuutetut eivät näy sitä tietävän.

Valtuusto on ollut tänään koolla klo 10:stä alkaen. Esityslistassa ei kylläkään ole kaupunginjohtajan erottamisasiaa. Ehkä hän sai jatkoaikaa, ja asiaan palataan 25.12.

* * *

Petroskoin kaupunginvaltuutettujen vetoomus


23 kaupunginvaltuutettua on allekirjoittanut vetoomuksen kaupunginjohtajan erottamisesta

Liittovaltion lain 131-FZ (Paikallisen itsehallinnon järjestämisen yleisperiaatteista Venäjän federaatiossa) ja Petroskoin kaupunkipiirin ohjesäännön mukaan kaupunginvaltuustolla on oikeus, mikäli perusteita on, erottaa kaupunginjohtaja.

Tosiseikat, jotka kaupunginvaltuutettujen mielestä ovat kaupunginjohtajan erottamisen perusteena, on koottu kirjelmään "Esityksestä aloitteeksi Petroskoin kaupunkipiirin kaupunginjohtajan G.I. Širšinan erottamisesta virastaan", jonka he joulukuun 10. päivänä jättivät kaupunginjohtajan virastoon. Asiakirjan perusteina oli aineistoa yli kolmen kuukauden aikana toimeenpanematta jätetyistä paikallisista päätöksistä ja liittovaltion lain 131-FZ säätämien valtuuksien käyttämisestä. Laajassa asiakirjassa on nostettu esiin mm. tällaisia asioita:


• Virkaan astumisestaan lähtien nykyhetkeen saakka Petroskoin kaupunkipiirin johtaja on kiinnittänyt huomiota siihen, että paikallisissa kysymyksissä on välttämätöntä tehdä päätös vasta tuomioistuimen niistä tekemien päätösten, syyttäjän reagoinnin tai sisäministeriön orgaanien työntekijöiden kehotusten jälkeen.


• Vuoden 2013 syyskuun 11. päivästä nykyaikaan saakka kaupungin syyttäjäviranomainen on tehnyt 258 syyttäjän reagointiasiakirjaa, joista 92 ovat olleet lain rikkomisia ja 58 ovat olleet protesteja laittomiin oikeustoimiin, joista osa oli normatiivisia. Erikseen on mainittava ne tosiasiat, kun Petroskoin kaupunkipiirin kaupunginjohtaja ei ole pannut toimeen lainvoiman saaneita oikeuden päätöksiä. Tällä hetkellä on 225 Petroskoin kaupunkipiirin hallintoa kohtaan täytäntöönpanomenettelyä. Hallinnollisten sakkojen oikeuden päätösten täytäntöönpanon laiminlyönneistä ylittää tänään kahdeksan miljoonaa ruplaa (104.000 euroa);

Petroskoin yleissuunnitelmaa ei panna toimeen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ensisijaisia toimenpiteitä kuten: sadevesiviemärien puhdistuslaitteiden rakentaminen, vesijohtojen puhdistuslaitosten uudistaminen, nestekaasun toimittaminen kuluttajille, korttelialueiden sisäisten pikkupuistojen järjestäminen, pullonkaulojen poistaminen katu- ja tieverkosta.
Tämän vuoden tammikuun alusta hallinnolle on annettu 231 määräystä puutteiden korjaamiseksi katu- ja tieverkossa. Sille on toimitettu 76 esitystä kansalaisten turvallisuutta uhkaavien syiden poistamiseksi. Näin on huolimatta siitä, että kuluneena vuotena huonojen tieolosuhteiden takia Petroskoissa tapahtui 178 liikenneonnettomuutta, kuoli neljä ihmistä, 212 loukkaanatui saaden eri asteisia vammoja. Samaan aikaan nykyinen hallinto lakkautti jo ennen Širšinan virkaan astumista aloitettujen liikenneturvallisuuden parantamishankkeiden toteuttamisen.

Kaupunginjohtaja ei käytä valtuuksiaan paikallisesti tärkeiden kysymysten ratkaisemisessa. Muun muassa ei ole pantu toimeen valtion valtuuksin orpojen lasten auntojen sisällyttämistä sosiaaliturvaan. Vuonna 2013 tällaista erityistä kunnallista asuntoa jonotti 84 ihmistä, vuonna 2014 puolestaan 66 ihmistä ja tänä vuonna 119 ihmistä. Tämän lisäksi Petroskoin kaupunginjohtaja ei huolehdi uusien kunnallisten asuntojen rakentamisen varmistamisesta. Koko Širšinan kaupunginjohtajakaudella ei ole tuotettu yhtäkään asuntoa!


4.12.2015

Vuoden poliitikko: kaupunginjohtaja Galina Širšina


Venäjän Karjalan media on täpinöissään, ja ihan hyvästä syystä. Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen ja Petroskoin kaupunginjohtaja Galina Širšina
Kuvahaun tulos haulle galina shirshina
Galina Širšina
ovat nyt torstaina ja perjantaina asioilla Moskovassa. Hudilainen, jota on viime kuukausina arvosteltu kovasti, ei näytä saavan lupaamaansa budjettirahoitusta liittovaltion aluekehitysohjelmaan, mikä on ollut hänelle tärkeä tavoite. Širšina puolestaan lähti pokkaamaan mediayhtiö RBK:n (RosBiznesKonsalting) Vuoden poliitikko -palkinnon. Tai olisiko se Vuoden valtiomies?

Širšina yllätti viime paikallisvaaleissa ja voitti Yhtenäisen Venäjän asettaman ehdokkaan, vahvana talousasiantuntijana pidetyn Nikolai Levinin. Mistä on kysymys? (Sallan) Alakurtissa v. 1979 syntynyt Širšina on v. 2001 valmistunut Petroskoin pedagogisesta yliopistosta psykologiksi, johtanut ylioppilaskuntaa, voittanut Venäjän opiskelijajohtajien kilpailun pääpalkinnon, toiminut piskuisessa Jabloko-puolueessa, väitellyt v. 2007 psykologian kandidaatiksi (=meikäläinen lisensiaatin tutkinto) Herzenissä ja v:sta 2010 toiminut Karjalan valtiollisessa pedagogisessa akatemiassa laitoksen johtajana, kunnes vuonna 2013 työpaikka muuttui kaupungintalolle.
Kuvahaun tulos haulle aleksandr hudilainen
Aleksandr Hudilainen
  Tasavallan päämies Hudilainen on haastanut Širšinan monissa asioissa, ja hänellä on ilmeisesti ollut ns. pääkonttorin tuki takanaan, mutta menestyksettä. Širšina on kerännyt sympatiapisteitä modernilla johtajuudellaan ja asioihin paneutuvalla persoonallisuudellaan. Hänet ilmoitettiin RBK:n äänestykseen mukaan, ja nyt kävi niin, että Petroskoin historian ensimmäinen naispuolinen kaupunginjohtaja ohitti äänestyksessä sellaiset vaikutusvaltaiset poliitikot ja julkkikset kuin Tatarstanin presidentin Rustam Minnihanovin, Venäjän keskuspankin puheenjohtajan Elvira Nabiullinan, Venäjän tarkastusviraston johtajan Tatjana Golikovan, liittovaltion veropalvelun päällikön Mihail Mišustinin ja Jekaterinburgin kaupunginjohtajan Jevgeni Roizmanin, joka hänkin on opposition miehiä. Hän pääsi Širšinan kanssa toiselle valintakierrokselle, venäjäksi šort-list.

 Širšinan vaalivoitto on valtapuolueessa pantu Hudilaisen leväperäisyyden syyksi. Kansa äänesti väärin.
Kuvahaun tulos haulle yevgeni roizman
Jevgeni Roizman
Viimeisten kahden vuoden aikana tasavallan päämies olisi voinut haastaa Širšinan uusintaotteluun onnistuneilla hallinnollisilla operaatioillaan, mutta kriisiytyvän talouden ja sosiaalipuolen kutistuminen "tehokkaiden manager-johtajien" joukolle olisi ollut lähinnä se ala, jossa kykyjä olisi voinut näyttää. Kuitenkaan Hudilaisen hallinnon yritykset eivät onnistuneet. He eivät saaneet Petroskoin kaupugin hallintoa kontrolliinsa

Epäonnistuneiden yritysten jälkeen kuvernöörin hovi (venäjäksi komanda, 'joukkue') alkoi väheksyä ja saattaa huonoon huutoon tasavallan pääkaupungin uutta johtoa. Siinä kävi jopa niin, että tasavallan virkamiehiä huoletti alueen hyvinvoivimman kunnan tilanne paljon enemmän kuin se, että raja-alue putosi pois ulkomaisten investoijien ohjelmista, tai se että opetusta maaseudulla supistettiin.

Kun mediayhtiö RBK ilmoitti, että Galina Širšina on voittanut Vuoden poliitikko -arvonimen, seremonian järjestäjät totesivat Petroskoin kaupunginjohtajan ansainneen palkinnon "avoimella politiikallaan alueella, paikallisen itsehallinnon periaatteiden puoluestamisella ja rohkeudella tehdä päätöksiä". Mikään näistä ominaisuuksista ei kuulu Karjalan tasavallan nykyisen johdon toimintaan. Kuvernöörin hovi pitää tärkeämpänä kulissien takaisia pelejä, paikallisilta itsehallinnoilta (=kunnilta) on jo otettu pois johtajien suora kansanvaali ja siltä ollaan ottamassa pois oikeutta määrätä maankäytöstä. Hallituksen virkamiesten päättäväisyys rajoittuu vain äänekkäisiin ilmoituksiin järjestyksen aikaansaamisesta.

Eilisiltana Petroskoin kaupunginjohtaja Galina Širšina oli RBK:n palkinnon myöntämisseremonian keskeinen sankari. Nuorelle edustavalle naiselle, jonka kaupunginneuvosto vain puoli vuotta aikaisemmin katsoi hoitaneen tehtävänsä kelvottomasti, taputtivat nyt liittovaltion ministerit samoin kuin tunnetut Venäjän poliitikot ja liikemiehet. Ja jotenkin huomaamatta Širšinasta tuli heidän silmissään Karjalan kasvot. Sellaiseen asemaan ei päässyt Leningradin oblastista tullut entinen kunnanjohtaja Hudilainen, joka ei ole onnistunut tasavallan hallinnossa, mikäli voi päätellä alueen yhteiskunnallis-taloudellisista indikaattoreista.

Tämä juttu perustui pääasiassa tähän Valeri Potašovin kirjoittamaan artikkeliin:

Карелия меняетлицо

Vähän muistakin lähteistä on ammennettu. (Kuvat eivät oikein halua mennä sinne, mihin kirjoittaja ne haluaisi.)