16.3.2015

Pietarin jätevesien käsittely edistyy, kehittyy ja täydellistyy

Hyvät puhtaan luonnon ystävät!

Viime torstaina kävelin Pietarissa Amiraliteetin ja Vaskiratsastajan luona Nevan rantakatua pitkin, jossa oli isot kaivuutyöt meneillään. Kaivureita piti väistellä välillä puusiltoja pitkin kulkemalla, välillä mutkittelemalla. Kukaan ei vastannut asiallisesti kysymykseeni, mitä siinä kaivetaan. Kanaalia, sanoi joku. Kadulleko?
Perjantaina kaupungista poistuessani poimin telineestä ilmaislehden ja lueskelin sitä paluumatkalla. Kas kummaa, siihenhän kaivettiin kokoojaviemäriä, joka veisi jätevesiä puhdistamoon.

Ihan kokonaan en usko sitä, mitä Pietarin viemärilaitoksen johtaja alempana kertoo, että sini- ja viherlevät Suomenlahdessa olisivat muisto vain. Onhan Suomen rannoilla ja etenkin Turun saaristossa leväkukinta vuotuinen riesa, joka korostuu lämpiminä kesinä. Ja olen kyllä itsekin käynyt Terijoen hiekkarannalla haistelemassa levän ynnä muun tavaran maatumisen hajuja.

Mutta miksipä tässä tupeaisin omaa analyysiani asiasta tekemään! Tässä koko lehtijuttu sinunkin luettavaksesi:


Metro-lehti (Pietari), 13.3.2015Pelastettujen hylkeiden määrä nousee jo kymmeniinTapahtuma. Suomenlahden vuosi, joka alkoi 21. tammikuuta 2014 Suomen pääkaupungissa Helsingissä, on päättynyt.

Igor Karasjov

igor.karasev@metronews.ruPietarissa vietettiin Suomen lahden vuoden virallisia päättäjäisiä. Sen suojelijoita olivat Venäjän, Suomen ja Viron presidentit Vladimir Putin, Sauli Niinistö ja Toomas Ilves.

On arvioitu, että tämän vuoden aikana kolmessa maassa on järjestetty yli 250 Suomenlahteen liittyvää tapahtumaa. Tämä tarkoittaa erilaisia tieteellisiä tutkimuksia, tuotannollisia hankkeita, temaattisia konferensseja ja valistustilaisuuksia. Päätehtävänä oli kiinnittää yhteiskunnan huomiota Suomenlahden ongelmiin ja auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia, ja tämä tehtävä on ratkaistu. Suomenlahden vuoden järjestelyihin osallistui aktiivisesti Pietari ja Pietarin vesilaitos Vodokanal.

— Meille tämän vuoden päätapahtuma oli uskoakseni Merinisäkkäiden tutkimus- ja suojelukeskuksen avaaminen Repinossa, ilmoitti valtionyritys Pietarin Vodokanalin pääjohtaja Felix Karmazinov. Tällaista keskusta ei ole sen paremmin Venäjältä kuin Itämeren alueen naapurimaissammekaan. Pelastettujen eläinten määrä nousee jo kymmeniin. Ja nyt keskus on täysin valmis ottamaan vastaan uusia hoidokkeja.

Tästä saattoivat lyhyesti vakuuttua myös Venäjän luonnonvarainministeri Sergei Donskoi, Pietarin kuvernööri Georgi Poltavtšenko, Suomen ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka, Viron ympäristöministeriön kansleri Andres Talijärv ja muut vieraat, jotka vierailivat eilen 12. maaliskuuta Merinisäkkäiden tutkimus- ja suojelukeskuksessa.

Tärkeänä tuloksena muutama vuosi sitten Pietarissa aloitetusta työstä Suomenlahden ja Itämeren pelastamiseksi Felix Karmazinov pitää sini- ja viherlevien määrän merkittävää vähenemistä lahdessa.

— Oli aika, jolloin lahden rantaan ei voinut kesällä mennä, koska siellä leijui mätänevien levien inhottava lemu. Lisäksi ne ovat voimakkaita allergeenejä. Tänä päivänä tilanne on perusteellisesti muuttunut. Ja satelliittikuvissa näkyy selvästi, että Suomenlahti on nyt käytännössä vapaa sini- ja viherlevistä, mainitsi Vodokanalin johtaja.

Kysymys on siitä, että kun vielä 1970-luvun lopussa kaikki jätevedet päästettiin ilman minkäänlaista puhdistusta lahteen, niin nyt Pietarissa puhdistetaan jo 98,5% jätevesistä. Sen lisäksi Helsingin komission Itämeren suojelua koskevien kansainvälisten suositusten mukaan käsitellyn jäteveden typpipitoisuus ei saa ylittää 10 mg/l eikä fosforipitoisuus 0,5 mg/l.

Tulevina vuosina Pietarissa taataan jäteveden sataprosenttinen käsittely. Sitä varten täytyy sulkea kaikki jäljellä olevat suorat jätevesipäästöt. Erityisesti Amiraliteetin rantakadun kokoojaviemärin rakentamisen ansiosta voidaan sulkea kuusi suoraa jätevesipäästöpaikkaa kaupungin keskustassa.

— Tuhat kuutiota jätevettä päivässä näyttää vähältä. Mutta se on keskellä kaupunkia, lähellä on Vaskiratsastaja, eikähän käsittelemättömän jäteveden purku sellaisessa paikassa korista kaupunkiamme. Siksi olemme rakentamassa kokoojaviemäriä. Nämä työt valmistuvat toukokuun alussa, sanoi Feliks Vladimirovitš.

Vodokanalin Investointiohjelmaan sisältyy myös Ohtan kokoojaviemärin rakentaminen (jolla voidaan ratkaista Ohtan saastuminen), suorien päästöjen sulkeminen lähellä Karpovka-joen alueella ja muiden jäljellä olevien suorien purkupaikkojen sulkeminen.

Совершенствуется отчистка сточных вод в Петербурге

Во четверг прошлой недели я гулял по набережной реки Нева около Адмиральтейства и Меднего всадника. Гулять было трудно, потомц что там шли земляные работи на улице. Постарался спрашивать, зачем рвоют улицу, а очевидно я не первый кто что-то от них спросил. В пятницу подобрал бесплатную газету и читал, что речь идёт о коллектора канализационной системе города. Я сам не верю, если позвольте, вида главы Водоканала, что экологическое положение Финского залива сейчас существенно лучше чем 20-30 лет назад, и что проблема водопечных уже решена.
А читайте, пожалуйста сами и верите столько хотите:

Счёт спасённых тюнелей уже идёт на десятки

       Газета Метро (Санкт-Пектербург), 13.3.2015

Событие. Год Финского залива, стартовав 21 янавря 2914 года в столице Финляндии Хельсинки, подошёл к концу.

Игорь Карасёв
igor.karasev@metronews.ru

В Петербурге официально закрыли Год Финского Залива. Его попечителями стали президенты России, Финляндии и Эстонии: Владимир Путин, Саули Нийнистё и Тоомас Ильвес.
Уже подсчитано: в течение этого года в трёх странах проведено более 250 мероприятий, связанных ч Финским заливом. Это и различные научные исследования, и производственные проекты, и тематические конференции и просветительские мероприятия. Главная задача — привлечь внимание общества к проблемам Финского залива и способствовать решению этих проблем — была решена. Активное участие в проведении Года Финского залива приняли Петербург и Петербургский Водоканал.
— Самим главным событием в этот год для нас, я считаю, стало открытие Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино, сообщил генеральный директор ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов. Подобного центра не существует не только в России, но и у наших соседей по Балтике. Счёт уже спасённых животних идёт на десятки. И сейчас центр полностью готов принять новых водопечных.
В этом, в слову, имели возможность лично убелиться министр природных ресурсов РФ Сергей Донской, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель министра окружающей среды Финляндии Ханнеле Покка, генеральный секретарь Министерства окружающей среды Эстонии Андрес Талиярв и другие гости, посетившие вчера, 12 марта, Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.
Важным результатом проделанной в Петербурге работы по спасению Финского Залива и Балтики (а начата эта работа была несколько лет назад) Феликс Кармазинов считает значительное уменьшение количества сине-зелёных водорослей в заливе.
— Было время, когда летом к берегу залива было не подойти из-за отвратительного запаха гниющих водорослей. Плюс они сильные аллергены. Сегодня ситуация кардинально изменилась. И на кадрах космической съёмки видно: Финский залив сейчас практически свободен от сине-зелёных водорослей, отмечает глава Водоканала.
Всё дело в том, сто если ещё в конце 70-х годов все сточные воды без какой-либо очистки сбрасывались в залив, то сегодня в Петербурге очищают уже 98,5% стоков. Причём, в соответствии с международными рекомендациями Хельсинкской комиссии по защите Балтики, содержание азота в очищенных стоках не превышает 10 мг/л, фосфора менее 0,5 мг/л.
В ближайшие годы в Петербурге будет обеспечена 100%-ная очистка стоков. Для этого нужно закрыть все оставшиеся прямые выпуски сточных вод. В частности, благодаря стройтельству канализационного коллектора под Адмиралтейской набережной будут закрыты шесть прямых выпусков сточных вод в центре города.
— Вроде бы это немного — 1000 кубометров сточных вод в сутки. Но это центр города, рядом Медний всадник, и сам факт сброса неочищенных стоков в таком месте наш город не украшает. Поэтому мы строим коллектор. Эти работы будут закончены к началу мая, отметил Феликс Владимирович.
В инвестиционную программу Водоканала также включено строительство Охтинского коллектора (он позволит решить проблему загрязнения Охты), закрытие прямых выпусков в районе реки Карповки и других оставшихся прямых выпусков.


9.3.2015

Dokumenttielokuva tulossa Krimin anneksion salatuista taustoista

Tässä hieman tuoretta läntistä media-aineistoa siitä, mitä Krimin Venäjään liittämisen taustalla puuhattiin. Presidentti Putin paljasti suunnitelleensa Krimin liittämistä (eli "palauttamista") Venäjään jo neljä päivää ennen kuin tunnuksettomat asemiehet tulivat alueelle. Krim liitettiin muodollisesti 18.3.2014 huolimatta siitä että maailmalla se tuomittiin.

Venäjä kielsi yllyttäneensä kapinaan Ukrainaa vastaan, mutta tulossa olevassa elokuvassa Putin sanoo määränneensä "Krimin palauttamisen Venäjälle" yökokouksessa helmikuussa 2014. Neuvottelut kutsuttiin koolle, jotta suunniteltaisiin Ukrainan viralta pannun presidentin pelastaminen. Dokumenttielokuvan trailer näytettiin lauantai-iltana Television ykköskanavalla, mutta julkistamispäivää ei ole vahvistettu.

Putin nähdään selostaa yöllä 22.-23.2. pidettyä kokousta: "Kutsuin erikoispalvelujen ja puolustusminiteriön johtajat Kremliin ja annoin heille tehtäväksi säästää Viktor Janukovitšin hengen. Hänet olisi yksinkertaisesti voitu tappaa", Putin sanoi. Kun kokous päätettiin noin seitsemältä aamulla, Putin kertoi kaikille, että "meidän on pakko ryhtyä toimiin Krimin palauttamiseksi takaisin Venäjään".

Neljä päivää myöhemmin, 27.2.2014 aseistetut miehet valtasivat Krimillä paikallisen parlamentin ja paikallisen hallituksen rakennuksen ja nostivat Venäjän lipun tankoon, ja alueparlamentti äänesti kiireen vilkkaa uuden hallituksen kokoonpanosta. Vaikka asemiehet muistuttivat Venäjän armeijan jäseniä, heillä ei ollut mitään Venäjän armeijan aromerkkejä, ja niinpä heitä sanottiin vihreiksi pikkumiehiksi.

Kansainvälisen yhteisön laajalti tuomitsema äänestys Krimin tulevaisuudesta pidettiin 16.3., ja kaksi päivää myöhemmin presidentti Putin allekirjoitti lakiesityksen Krimin annektoimisessa Venäjään. Tämä operaatio pidettiin silloin salassa, ja Venäjä kielsi kaiken sekaantumisen asiaan, vaikka Putin myöhemmin myönsikin joukkojen lähettämisen niemelle, missä ne "antoivat taustatukea Krimin itsepuolustusjoukoille".

Presidentti Janukovitšin paon yksityiskohdat eivät ole selvillä, vaikka Putin puhui hänen Donetskista evakuointinsa valmistelusta. "Sinne sijoitettiin raskaita konekiväärejä, jotta ei tuhlattaisi aikaa puhumiseen", hän lisäsi valmisteluista, joita tehtiin maitse, meritse ja ilmateitse.

Dokumentin on tehnyt valtiollisen tv-uutiskanavan Rossija-1:n entinen journalisti Andrei Kondrašov.

Tässä on taas vaikea nähdä taustalla olevaa logiikkaa, sikäli kuin sellaista on. Miksi operaatio salattiin, miksi se kolmeen kertaan kiellettiin jälkeenpäin, ja miksi Venäjä ylipäänsä kielsi vihreiden sotilaiden lähettämisen? Ja sitten yhtäkkiä, joku (nimetty henkilö) on tehnyt dokumenttielokuvan, josta on näytetty traileri ja luvattu, että koko filmi näytetään lähiaikoina. Tätä ihmettelen tässä uzbekistanilaisia viinirypäleitä pureksiessani.

Rypäleetkö ne innoittavat jatkamaan? No jatkan sen verran, että en ole oikein tajunnut, kuinka tosissaan ja syvällä Venäjä on sodassa. Sota on historiasta asti ollut yksi Venäjän luonnollinen, joskaan  ei aina haluttu olotila. Kun nyt sunnuntaihin osui kansainvälinen naistenpäivä, jota vietettiin toiseen kertaan maanantaina, kuten käytäntö Venäjällä on, niin eikös mitä, naistenpäivän televisio-ohjelmat olivat vähän niin kuin toisinto puna-armeijan päivän (ja miksei Suomen itsenäisyyspäivänkin) ohjelmistosta. Ykköskanava pyöritti kumpanakin päivänä nais-erityis-ohjelmaa aiheena nainen ja armeija. Kamera ja toimittaja kävivät jututtamassa nuoria naisia naisjoukko-osastoissa; joukossa oli tarkka-ampujajoukkoja, laskuvarjojoukkoja ja mitä kaikkea olikaan. Tähän asti naista on yhden päivän ajan vuodesta jumaloitu ja hänet on nostettu korokkeelle. Nyt tämäkin ylistämällä alentaminen oli jokseenkin poissa.

Sitten on tämä Крым наш. Krim on meidän. Siis heidän. Venäjän suurkaupunkien monissa kioskeissa on myytävänä laaja valikoima Крым наш -kännykänkuoria, tosin väärää kokoa minun varsin ikääntynyttä kapeaa nokialaistani ajatellen. Matkamuistokioskissa on Крым наш -paitoja ja sitten tekstin kera tai ilman tekstiä sama tematiikka liittovaltion presidentin Putinin hahmossa,jota on kuvattu erilaisissa asuissa, siis siviili- ja sotilasasuissa. Epävirallisempia asuja tai asutonta presidenttiä ei nyt ole tarjolla, vaikka Putinin yksi tavaramerkki oli paidattomuus muutama vuosi sitten.

Donetskin kansantasavallan valitsematta valtaan nostetun silmäätekevän kolmatta ja neljättä varamiestä tietenkin haastatellaan ihan jokaisessa Vesti-uutislähetyksessä. Mihinkähän se Luganskin kansantasavalta on hävinnyt, kun sieltä ei löydy haastattelun aihetta? Olisikohan vallan sortunut?

6.3.2015

Dokklub Tampereen elokuvajuhlilla lauantaina 07.03.2015 klo 14-15

 
Koretsin luostari, Ukraina 1984. Photo by Reijo Nikkilä

Werstaan auditorio, lauantaina 07.03.2015 klo 14-15.
Suomenkielinen tekstitys
Vapaa pääsy
Järjestäjä Dokklub yhdessä YLE:n ja TFF:n kanssaLuostarielämää Neuvostoliitossa/Monastyrskaja zhizn v SSSR/Monastery Life in the USSR, 1985, 51 min.
Ohjaus/Dir.: Reijo Nikkilä
Käsikirjoitus/Script: Reijo Nikkilä, Juri Drozdov
Kuvaus/Camera: Cristian Valdes
Ääni/Sound: Anton Nikkilä, Ilgis Sharafutdinov
Leikkaus/Edit: Galina Rozhentsova, Margarita Zenina
Kuvaussihteeri/Ass.dir.: Anneli Pallas
Tuotanto/Production; YLE/TV1/Asiaohjelmat
 Koretsin luostari Ukrainassa 1984. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
Photo by Reijo Nikkilä
Klikkaa kuva suuremmaksi!


Petserin luostari 1984. http://fi.wikipedia.org/wiki/Petserin_luostari
Photo by Reijo Nikkilä
Klikkaa kuvas suuremmaksi!


Petserin luostari 1984
Photo by Reijo Nikkilä
Klikkaa kuva suuremmaksi!
.
Venäjän ortodoksisen kirkon julkaisuosaston suosiollisella avustuksella juuri ennen perestroikaa valmistunut elokuva on maailman ensimmäinen dokumenttielokuva venäläisestä luostarilaitoksesta.
Tsaarinvallan aikaisesta monisatapäisestä luostarilaitoksesta oli neuvostovallan aikana 80-luvun alkupuolella jäljellä enää 20 luostaria.
Elokuvassa käydään useissa munkki- ja nunnaluostareissa Odessasta Pihkovaan.

Arkista aherrusta luostareissa seurataan huolellisesti, suurten uskonnollisten juhlapyhien menot ovat kaunista katseltavaa.
Ainutlaatuinen on heti elokuvan alussa Zagorskin luostarissa kynttilöiden valossa kuvattu kolmen noviisin munkiksi vihkiminen, seremonia, jota ei ole koskaan muulloin päästetty kuvaamaan.

Koretsin luostari Ukrainassa 1984.

Photo by Reijo Nikkilä.
Klikkaa kuva suuremmaksi!


Petserin luostari 28.08.1984
Photo Reijo Nikkilä1.3.2015

Minun Venäjäni kuolema?

Фото: Николай Мошков / ТАСС / Scanpix


Minulla on ollut itku kurkussa aamusta asti. Boris Nemtsov on tapettu, ja tuntuu, että jokin minussa on raksahtanut peruuttamattomasti rikki. Minun Venäjäni. Minun Venäjäni?!

Tekstailen pietarilaisystävän kanssa, joka on sattumoisin palannut Moskovasta kotikaupunkiinsa juuri eilen illalla. Meitä molempia itkettää, tiedän. Meillä molemmilla on aika vähän sanoja juuri nyt.

Kyynelet nousevat ensimmäisen kerran silmiin saakka kun kuuntelen metromatkalla Nemtsovin haastattelua Eho Moskvyin nettiradiosta. Haastattelun ajaksi on kirjattu 27.helmikuuta klo 20:07. En kykene kuuntelemaan sanoja, erottamaan sisältöä. Kuulen vain äänen, elävän, vivahteikkaan, elinvoimaisen miehen äänen. Äänen, jonka kantaja lakkasi olemasta vain muutama tunti haastattelun jälkeen.

Sattuman johdatuksesta menen juuri tänään katsomaan Kansallisteatterin Slava!-näytelmää. Olen valmiiksi vereslihalla, joten ei liene ihme, että esityksen lähes jokainen kohtaus vyöryttää lävitseni paitsi itsessään upean ja pakahduttavan kollaasin Venäjästä, myös lukemattoman määrän muistoja ja muistikuvia omasta Venäjästäni. Ja taas ovat kyynelet pinnassa.

Surun ja ahdistuksen puristus pysyttelee pitkän aikaa rintalastan takana, jopa silloin kun Venäjän sotilaiden äidit etsivät lavalla kadonneita poikiaan. Kyynelet purskahtavat pidäteltynä parahduksena ulos vasta Conchita Wurstin hahmossa maahan laskeutuvan Jeesuksen tuoman toivon ja rakkauden sanoman myötä.

En minä Boris Nemtsovia tuntenut sen enempää kuin Putinia, Jeesusta tai Conchita Wurstia. Mutta ihmisyyden tunnen ja tunnistan, ja kaiken tämän surun ja hulluuden keskelläkin haluan vaalia kykyämme sitä puolustaa. Tässä taistelussa rakkaus on ainoa varma ase, taide sen vahvin sanansaattaja. 

Olen tehnyt Venäjällä töitä monien syrjittyjen ryhmien parissa. Asunnottomien, vammaisten, homojen, narkkareiden, katulasten, mielisairaiden, monin tavoin päähän potkittujen. Siksi illan viimeiset kyyneleet tirahtavat Pertti Kurikan Nimipäivien UMK-voiton äärellä. Ilon kyyneleet, toivon kyyneleet. Minun Venäjäni, minun maailmani kyyneleet. Muistan Saision sanoneen haastattelussa, että jos Jeesus palaisi tänään ihmisten keskuuteen, miksipä hän ei ilmestyisi juuri Euroviisuihin. Tähän haluan tänään uskoa, ja siihen että me poistumme tästä näytelmästä ylistäen rakkauden voimaa.