16.12.2015

Potkut Petroskoin kaupunginjohtajalle?

Petroskoin juuri palkittua kaupunginjohtajaa ollaan nyt erottamassa. Syynä on se, että hän ei ole tehnyt mitään sellaista, mitä monet kaupunginvaltuutetut ovat odottaneet. Venäjällähän on sellainen asetelma paikallishallinnon voimasuhteissa, että kuntalaisten valitsema valtuusto yrittää usein kampittaa kaupunginjohtajaa. Petroskoin tapauksessa ongelmallista on se, että kaupunginjohtajakin on kuntalaisten valitsema. On todennäköistä, että kuntalaisilta poistetaan tarpeettomana oikeus valita johtajansa.

Petroskoissa asuu noin 250.000 ihmistä. Heistä 87 % on venäläisiä, 4 % karjalaisia ja 2 % suomalaisia. Kaupunki on jaettu kolmeenkymmeneen piiriin, siis ikään kuin vaalipiiriin (okrug), ja jokaisesta niistä valitaan yksi henkilö kaupunginvaltuustoon. Vaalikausi oli nelivuotinen, mutta kun vuoden 2011 vaalit pidettiin, päätettiin samalla pidentää vaalikautta vuodella, jotta ei tarvitse kaiken aikaa käydä turhia vaalikampanjoita.

Kaupunginvaltuuston puoluejakauma vaalikaudella 2011-2016/2017 on seuraava:

Yhtenäinen Venäjä 14
Oikeudenmukainen Venäjä 7
Kommunistinen puolue 5
Jabloko 3
riippumaton 1

Liberaalidemokraattinen puolue eli Žirinovskin puolue jäi ilman edustajaa, vaikka puolueella on toimisto pääkadulla Leninin prospektilla Kavkaz-ravintolan yläpuolella, näkyvällä paikalla. Yhtenäisen Venäjän aluepäämaja on hotelli Pohjolan (Severnajan) naapurissa Marxin kadulla.


Kahdeksan vihaista kaupunginvaltuutettua: Aleksandr Anišin (YV), Aleksei Beljaninov (YV), Sergei Djakonov (KP), Aleksei Jablokov (KP), Valeri Matvejev (rpm), Pavel Sandberg (OV), Igor Šarapov (YV), Sergei Vorobjov (YV) sanoivat, että mistään poliittisesta vainosta ei ole kyse, kun he joko 25.12. tai tänään 16.12. erottavat kaupunginjohtaja Galina Širšinan. On kyllä vaikea uskoa, ettei näillä kahdeksalla miesvaltuutetulla, jotka järjestivät asiasta lehdistötilaisuuteen, olisi ollut ketunhännät kainaloissaan kaupunginjohtajaa kohtaan
Valtuuston puheenjohtaja Gennadi Bondartšuk piti «rouva Širšinan» erottamista valtuutettujen «kiireellisenä tehtävänä». Itse Širšina kertoi jo marraskuussa Ъ-verkkolehdelle, että valtuutetut yrittävät erottaa hänet virastaan. Ъ:n lähteet vahvistavat, että kaupungin hallintoa voi johtaa valtuuston asunto- ja kunnallistalouden komitean puheenjohtaja Anna Pozdnjakova.

Valtuutetut eivät näe kaupunginjohtaja Širšinan työssä mitään myönteisiä tuloksia. Niinpä nämä kansan valitsemat nauroivat räkäisesti sille, että Širšina sai RBK-mediayhtiön Vuoden poliitikon/valtiomiehen palkinnon. Valtuutettu Aleksandr Anišin nauroi äänekkäimmin kertoessaan, että RBK:n palkinto ei aiheuta muuta kuin naurua. Ja valtuutettu Pavel Sandberg vihjaili, ettei päätös ollut aivan rehellinen. Se muka päätettiin käytäväpolitikoinnissa, eikä kukaan tie, kuka siitä päätti, mutta kansan äänestystä siinä ei ollut. Hämmästyttävä lausunto, koska RBK:n palkinto nimenomaan myönnettiin kansanäänestyksen tulosten perusteella. Jokaista ehdokasta saattoi äänestää internetissä. Širšinalle palkinto myönnettiin "avoimesta politiikasta alueella, paikallisen itsehallinnon periaatteiden puolustamisesta ja rohkeudesta tehdä päätöksiä". Tämä on jotakin uutta Karjalassa.


Ilmoituksessa, jonka 23 valtuutettua on allekirjoittanut ja toimittanut kaupunginjohtajan virastoon, on 66 sivun mittainen lista vaatimuksia. Petroskoin kaupunkineuvoston nettisivulla on tiedote, jonka liitteenä on lista valtuutettujen vaatimuksista. Listan mukaan Širšina on syyllinen yhteen jos toiseenkin epäkohtaan. Valtuutettu Sandbergin mukaan kahtena vuotena kaupunginjohtajan virkakaudella ei ole rakennettu yhtään kunnallista huoneistoa. Eikä 4000 ihmisen jono ole liikkunut yhdenkään henkilön verran eteenpäin.


Mutta toisaalta kaupunginjohtaja kyllä myönsi vuonna 2014 asunnon 27 kaupunkilaiselle, jotka asuivat vaarallisissa tai asumiskelvottomissa huoneistoissa, samoin kansalaisille, jotka kärsivät vaikeista kroonisista sairauksista, samoin kuin erityisryhmien edustajille, joilla oli oikeus saada asuinhuoneisto normaalista poikkeavassa järjestyksessä. Vuonna 2015 asunto on annettu 32 kaupunkilaiselle.


Valtuutetut syyttivät Galina Širšinaa jopa siitä, ettei hän tule valtuuston istuntoihin. Kahdeksan valtuutetun mukaan mielestä kaupunginjohtaja on jättänyt viimeiset neljä istuntoa väliin. Kaupunginjohtajalla ei ole mitään varsinaista roolia valtuuston istunnoissa. Hän ei toimi esittelijänä eikä kovin paljoa päätösten valmistelijanakaan, joten hänen pääasiallinen tehtävänsä on valtuuston päätösten toimeenpaneminen. Ja siksi valtuutetut potevat tällaista vallantäyteyttä.


Valtuutetut vakuuttelivat, että kaupungin asukkaat ovat pyytäneet heiltä kaupunginjohtajan erottamista. On kuulemma kerätty 25.000 allekirjoitusta vetoomukseen Širšinan erottamisesta. Sellainen valtava määrä allekirjoituksia on kerätty vain kuukaudessa. 20.000 allekirjoitusta oli kuulemma tiedotustilaisuudessa näytetyssä pinkassa.


Vertailun vuoksi, pinkka Karjalan asukkaiden allekirjoituksia, jotka vaativat Hudilaisen eroa, on äsken toimitettu presidentinhallintoon. Kymmentätuhatta allekirjoitusta kerättiin kolme kuukautta! Ovatko keräystaidot olleet huonommat vai eikö Hudilaisesta haluta päästä eroon?


Lehdistötilaisuuden aikana valtuutetut yrittivät kaikin keinoin vakuuttaa, ettei heidän hankkeellaan ole mitään poliittista taustaa. Eivätkä he edes tiedä, millaisen kannan heille lähettää kuvernööri Aleksandr Hudilainen. Suosituksen luonteisen. Mutta Aleksandr Hudilainen on toistuvasti ilmaissut asenteensa Petroskoin kaupunginjohtajaan. Niinpä hän Gazeta.ru-verkkolehden haastattelussa sanoi, että pitää Širšinan joukkuetta epäpätevänä ja kaupunginjohtajan vaalin poistamista hyvänä asiana. Liittovaltion mediassa on usein kirjoitettu kuvernöörin ja Petroskoin kaupunginjohtajan vastakkainasettelusta. Lukuisat asiantuntijat ovat maininneet tämän vastakkainasettelun erilaisissa kuvernöörirankingeissa. Vain Petroskoin kaupunginvaltuutetut eivät näy sitä tietävän.

Valtuusto on ollut tänään koolla klo 10:stä alkaen. Esityslistassa ei kylläkään ole kaupunginjohtajan erottamisasiaa. Ehkä hän sai jatkoaikaa, ja asiaan palataan 25.12.

* * *

Petroskoin kaupunginvaltuutettujen vetoomus


23 kaupunginvaltuutettua on allekirjoittanut vetoomuksen kaupunginjohtajan erottamisesta

Liittovaltion lain 131-FZ (Paikallisen itsehallinnon järjestämisen yleisperiaatteista Venäjän federaatiossa) ja Petroskoin kaupunkipiirin ohjesäännön mukaan kaupunginvaltuustolla on oikeus, mikäli perusteita on, erottaa kaupunginjohtaja.

Tosiseikat, jotka kaupunginvaltuutettujen mielestä ovat kaupunginjohtajan erottamisen perusteena, on koottu kirjelmään "Esityksestä aloitteeksi Petroskoin kaupunkipiirin kaupunginjohtajan G.I. Širšinan erottamisesta virastaan", jonka he joulukuun 10. päivänä jättivät kaupunginjohtajan virastoon. Asiakirjan perusteina oli aineistoa yli kolmen kuukauden aikana toimeenpanematta jätetyistä paikallisista päätöksistä ja liittovaltion lain 131-FZ säätämien valtuuksien käyttämisestä. Laajassa asiakirjassa on nostettu esiin mm. tällaisia asioita:


• Virkaan astumisestaan lähtien nykyhetkeen saakka Petroskoin kaupunkipiirin johtaja on kiinnittänyt huomiota siihen, että paikallisissa kysymyksissä on välttämätöntä tehdä päätös vasta tuomioistuimen niistä tekemien päätösten, syyttäjän reagoinnin tai sisäministeriön orgaanien työntekijöiden kehotusten jälkeen.


• Vuoden 2013 syyskuun 11. päivästä nykyaikaan saakka kaupungin syyttäjäviranomainen on tehnyt 258 syyttäjän reagointiasiakirjaa, joista 92 ovat olleet lain rikkomisia ja 58 ovat olleet protesteja laittomiin oikeustoimiin, joista osa oli normatiivisia. Erikseen on mainittava ne tosiasiat, kun Petroskoin kaupunkipiirin kaupunginjohtaja ei ole pannut toimeen lainvoiman saaneita oikeuden päätöksiä. Tällä hetkellä on 225 Petroskoin kaupunkipiirin hallintoa kohtaan täytäntöönpanomenettelyä. Hallinnollisten sakkojen oikeuden päätösten täytäntöönpanon laiminlyönneistä ylittää tänään kahdeksan miljoonaa ruplaa (104.000 euroa);

Petroskoin yleissuunnitelmaa ei panna toimeen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ensisijaisia toimenpiteitä kuten: sadevesiviemärien puhdistuslaitteiden rakentaminen, vesijohtojen puhdistuslaitosten uudistaminen, nestekaasun toimittaminen kuluttajille, korttelialueiden sisäisten pikkupuistojen järjestäminen, pullonkaulojen poistaminen katu- ja tieverkosta.
Tämän vuoden tammikuun alusta hallinnolle on annettu 231 määräystä puutteiden korjaamiseksi katu- ja tieverkossa. Sille on toimitettu 76 esitystä kansalaisten turvallisuutta uhkaavien syiden poistamiseksi. Näin on huolimatta siitä, että kuluneena vuotena huonojen tieolosuhteiden takia Petroskoissa tapahtui 178 liikenneonnettomuutta, kuoli neljä ihmistä, 212 loukkaanatui saaden eri asteisia vammoja. Samaan aikaan nykyinen hallinto lakkautti jo ennen Širšinan virkaan astumista aloitettujen liikenneturvallisuuden parantamishankkeiden toteuttamisen.

Kaupunginjohtaja ei käytä valtuuksiaan paikallisesti tärkeiden kysymysten ratkaisemisessa. Muun muassa ei ole pantu toimeen valtion valtuuksin orpojen lasten auntojen sisällyttämistä sosiaaliturvaan. Vuonna 2013 tällaista erityistä kunnallista asuntoa jonotti 84 ihmistä, vuonna 2014 puolestaan 66 ihmistä ja tänä vuonna 119 ihmistä. Tämän lisäksi Petroskoin kaupunginjohtaja ei huolehdi uusien kunnallisten asuntojen rakentamisen varmistamisesta. Koko Širšinan kaupunginjohtajakaudella ei ole tuotettu yhtäkään asuntoa!


Ei kommentteja: