27.12.2015

Potkut Petroskoin kaupunginjohtajalle

Perjantaina 25.12.2015 aamupäivällä pidetyssä kokouksessa Petroskoin kaupunginvaltuusto päätti erottaa kaupunginjohtajan. Suomensin ja sovitin Gleb Jarovoin kirjoittaman nettilehtiartikkelin. Jarovoi on Petroskoin valtionyliopiston politiikantutkija.Gleb Jarovoi (Глеб Яровой), 7x7
25.12.2015 11:22

Perjantaina 25.12.2015 Petroskoin kaupunginvaltuusto erotti kaupunginjohtajan Galina Širšinan virastaan. 23 kansan valitsemaa äänesti kansan valitseman kaupunginjohtajan virasta erottamisen puolesta ja kolme sitä vastaan. Valtuutettujen päätöstä tuki myös Karjalan päämies Aleksandr Hudilainen.
Tämä menettely on hyvin tuttu Suur-Novgorodin kaupunginjohtajalle Juri Bobryševille. Galina Širšinan tavoin hänkin voitti kaupunginjohtajanvaalissa vuonna 2013 (tarkemmin sanoen hänet valittiin uudelleen toiselle kaudelle). Ja aivan Širšinan tavoin hänetkin erotettiin virastaan vuonna 2015, ei tosin talvella vaan keväällä. Kaupunginduuman valtuutetut päättivät niin 29.5.2015.
Širšinan tapauksen tavoin Bobryševin "impeachmentissäkin" [=virkasyytteessä] käytettiin muotoilua: "Kaupunginjohtajan pitkään [yli kolme kuukautta] kestänyt paikallistehtävien ja erinäisten valtiollisten valtuuksien suorittamatta jättäminen". Kaupunginjohtajaa syytettiin toimettomuudesta kovien talousjätteiden sijoituspaikan rakentamisessa, kunnallisen omaisuuden ala-arvoisesta hallinnasta, siitä ettei hän tarjonnut asuntoja orpolapsille jne.
Bobryšev toimitti valituksen kaupunginduuman päätöksestä oikeuteen, ja tuomioistuin hyväksyi sen. Sitten päätös vahvistettiin lääninoikeudessa. Hän palasi 29.8.2015 hoitamaan virkatehtäviään.
10.12.2015 Novgorodin kaupunginduuman valtuutetut yrittivät toisen kerran erottaa kaupunginjohtajan virastaan, mutta silloin esityksen taakse ei saatu tarvittavaa äänimäärää: Yhtenäistä Venäjää edustavaa kaupunginjohtajaa tukivat opposition valtuutetut, mutta myös jotkut Yhtenäisen Venäjän valtuutetut, jotka pitivät parempana jäädä pois istunnosta.
Petroskoin kaupunginvaltuuston istunnon aattona Suur-Novgorodin kansan valitsema kaupunginjohtaja kertoi 7x7:n kirjeenvaihtajalle kokemuksestaan taistelussa oikeudesta johtaa kaupunkia.
Juri Ivanovitš, tiedän että teillä on tänään ollut hyvin tiukka päivä. Kiitos, kun suostuitte keskustelemaan.
— Kyllä, tänään meillä täällä hylättiin talousarvio toisessa käsittelyssä... Mutta lopulta se hyväksytään, ennemmin tai myöhemmin. Jokaisesta päätöksestä pitää taistella.

Olette varmaan kuulleet, kuinka meillä Petroskoissa tapahtumat kehittyvät. Huomenna pidetään Petroskoin kaupunginvaltuuston istunto, jossa tullaan hyväksymään päätös kaupunginjohtajan erottamisesta virastaan.
Kyllä, seuraan tapahtumia Petroskoista, joskaan en tiedä yksityiskohtia. Kuitenkin tunnen hyvin Galina Širšinan ja suhtaudun häneen kunnioittavasti.
Koska sanamuodot, joilla Širšina halutaan erottaa, muistuttavat niitä, jotka luettiin teidän syyksenne, olisi kiva kuulla, miten samankaltaisia nämä kaksi tarinaa, Novgorodin ja Petroskoin tarinat, voivat olla.
Tietysti, erottavat "toimettomuuden" takia, tuomioistuinten päätösten täytäntöönpanematta jättämisen jne. takia. Se on selvä.
Kyllä. Jotta voisi vetää yhtäläisyyksiä, kertokaapa, mikä oli syynä konfliktiin teidän ja Suur-Novgorodin kaupunginduuman välillä?
Käsittääkseni kenellekään ei ole salaisuus, että meidän kaupunginparlamenttia hallitsee täysin oblastimme lääninhallitus, ja tarkemmin sanoen kuvernööri Sergei Mitin. Eikä konfliktia ole tässä minun ja kaupunginduuman vaan minun ja kuvernöörin välillä. Tunnemme toisemme hyvin, ymmärrämme emmekä salaile mitään. Mutta käyttäydymme melko diplomaattisesti.


Kuvernööri meillä ei ole paikallinen, kuten ei teilläkään, ja hän on myös onnistunut alistamaan kaupunginparlamentin komentoonsa. Ja nyt en saa paikallisten valtuutettujen tukea niihin ongelmallisiin kysymyksiin, joita yritän ratkaista ja joista en ole samaa mieltä lääninhallituksen kanssa.


No niin, mikä sitten on syynä konfliktiin kuvernööri Mitinin kanssa?
— Mielestäni konfliktin syy on sama kuin Petroskoin kaupunginjohtajan ja Karjalan hallituksen välisessä konfliktissa. Tämä on yhteinen tarina monissa aluepääkaupungeissa. Vain muutamissa tapauksissa kaupunginjohtajat antautuvat ja vetäytyvät sivuun, mutta joku taistelee loppuun saakka, kuten me Galina Igorjevnan kanssa. Tämä konflikti liittyy meneillään olevaan kuntauudistukseen. Odotan kaiken aikaa, milloin presidentti perehtyy ja ottaa selvää. Kun hän allekirjoitti lain, joka säätää joistakin keinoista muodostaa kunnallishallinto, kaikki arvelivat jostakin syystä, että vain yksi viidestä keinosta on oikea: kaikkien vaalien poistaminen ja siirtyminen kaupunkien johtajien nimittämiseen. Tämä on oikein mukavaa kuvernööreille. Siksi juuri taistelu aluekeskuksista on levinnyt. Nehän ovat melkein kaikkialla merkittävässä osassa, niin talouselämässä kuin alueen taloudenpidossa. Siksi kaupunginjohtajat haluavat enemmän itsenäisyyttä niiden rahojen käytössä, jotka kaupunki saa. Mutta todellisuudessa sinulle jää 15 % henkilökohtaisen tuloveron tuotosta ja 9 % kaikista verotuotoista, mutta kaupunki luovuttaa 70 % verotuloistaan läänille. Ja samalla sinua vaaditaan panemaan toimeksi velvoitteita, joihin ei ole rahaa. Alat vaatia lääniltä ja sinusta tulee "paha".
Onko tilanne samanlainen Luoteis-Venäjän kaikissa pääkaupungeissa?
— On, eikä siinä ole mitään hämmästelemistä. Syy on kaikissa yksi ja sama, ja se piilee kaupungin ja alueen välisessä voimavarojen jaossa.
Onko tähän vastakkainasetteluun poliittisia syitä?
—  En näe tässä erityistä politiikkaa. Olemme esimerkiksi kuvernööri Mitinin kanssa samasta poliittisesta puolueesta, Yhtenäisestä Venäjästä. Širšina on Jablokosta. Nobosibirskissa kaupunginjohtaja Anatoli Lokot' on kommunisti. Entä sitten? En jakaisi tässä tilanteessa puolueperiaatteen mukaan.Tilanne on samanlainen kaikissa. Me aluekeskusten kaupunginjohtajat olemme tämän järjestelmän panttivankeja. Taloudellisten ongelmien ja erityisesti asuntotuotannon ongelmien panttivankeja. Olen puhunut tästä korkeimmalla tasolla — sekä presidentin täysivaltaisen edustajan Vladimir Bulavinin että Valtionduuman puhemiehen Sergei Naryškinin kanssa.


Otetaanpa esimerkiksi tiet: tarvitsen 600 miljoonaa ruplaa vuodessa pelkästään kaupungin tienpitoon. En edes puhu uusien rakentamisesta. Mutta minulla on vain 200 miljoonaa. On selvää, etten voi pitää teitä normaalissa kunnossa. Ja mitä ihmiset sitten puhuvat? "Meillä Štšusevin katu on huonossa kunnossa." Vievät asian oikeuteen. Oikeus päättää, että pitää korjata. Onhan pöljällekin selvää, että katu on korjattava. Mutta rahaa ei ole. Ja tässä kulkee oikeuden päätösten akseli. Viimeisenä on aina kaupunginjohtaja. Hän se tässä on pahan juuri. Siksi veisin kaikki poliittiset ongelmat toiselle tasolle. Kaiken politiikan perustana on talous.
Sitä paitsi katsokaapa, kuka äänesti 10. 12. minun erottamisen puolesta: pääasiassa Yhtenäisen Venäjän valtuutetut. Mutta kommunistit, jablokolaiset ja SR:t tukivat minua. Riittävä määrä sopivia ihmisiä löytyi. Muilla — ketä peloteltiin, kenet luvattiin työtä, ja lisäksi kenellä oli mitäkin.
Tämä on selvää. Muutama sana oikeusjutustanne. Kun teidät oli erotettu, veitte jutun oikeuteen ja voititte voititte peräkkäin sekä kaupungin että läänintuomioistuimessa. Oliko tä taistelua helppo käydä?
Voisi sanoa, että suhteellisen helppo. Enhän kaikkinensa voittanut tuomioistuinta vaatimusten sisällön vaan ohjesäännön vastaisen toiminnan vuoksi. Valtuutetut eivät yksinkertaisesti noudattaneet säädettyä menettelytapaa, ja meidän oli helppo osoittaa se. Toinen osa oikeusjutusta koski velvollisuuksien täyttämättä jättämiseen liittyviä vaatimuksia, mihin syypääksi valtuutetut väittivät minua. Mutta tämäkään ei mennyt läpi, sillä tuomioistuin yksinkertaisesti kieltäytyi ottamasta tätä käsittelyyn, koska samaa ohjesääntöä oli rikottu.
Mutta olette valmis puolustautumaan näiltä väitteiltä. Onko mielestänne helppoa osoittaa, että kaupunginjohtaja ei tee tehtäviään tai jättää tahallaan noudattamatta tuomioistuinten päätöksiä?
Minulle esitettiin näitä väitteitä, kun olin valmistautumassa toiseen oikeusjuttuun: asuntoja orpolapsille, tiet, talousjätteen käsittelypaikat, tuomioistuimen päätökset... Mutta kun selostin kaupunginduumalle, puhuin kaikista näistä kysymyksistä, ja muutamat valtuutetut sitten olivat kanssani samaa mieltä. Mutte tietysti me kävimme läpi nämä kysymykset juristien kanssa: minulla on eteviä pietarilaisia kavereita, ja he väittävät, että nämä vaatimukset ovat ehdottomasti sopimattomia.Jotta sinut voisi todeta syylliseksi tehtävien tekemättä jättämiseen, täytyy todestaa, ettet ylipäänsä ole tehnyt mitään, olet istunut ja nukkunut, tai juopotellut, tai et ole tullut töihin.Meidän valtuutetuillamme oli melko pitkä lista hallinnon työhön liittyviä vaatimuksia. Oliko teilläkin niin?
— Kokonaisuutena kyllä. Mutta sanoin valtuutetuille, että asetetaanpa kysymys niin, että voisivatko Ivanov, Sidorov tai Širšina täyttää nämä velvollisuudet nykyoloissa. He kertovat minulle, että syyttäjä muka lähetti paperin täytäntöön panemattomista tuomioistuimen päätöksistä. Ja minä heille vastaan: Mutta te kysyitte syyttäjältä, paljonko tuomioistuimen päätöksiä ei ole pantu täytäntöön kaupungin eduksi. Kyse on sadoista miljoonista ruplista. Ja syyttäjänvirasto kirjoittaa meille vastauksia vaatimuksiimme: "Ei rangaista ketään." Eli kanteidemme perusteella ei voi panna täytäntöön tuomioistuimen päätöstä, ja me muka aina voimme. No jos voimme panna ne täytäntöön, mutta emme ole niin tehneet, silloin vaatimukset ovat perusteltuja. Ja silloin säädökset määräävät, että tämän täytyy olla tahallinen rikkomus, eli tuomioistuimen päätöstä ei panna täytäntöön "vahingosta".
Rehellisesti sanoen olimme valmistautumassa oikeuskäsittelyjen toiseen kierrokseen, siksi kävimme juristien kanssa läpi kaikki nämä vaihtoehdot. Meillä on tässä kysymyksessä hyviä vaihtoehtoja. Jos on tarpeen, kerron mielelläni Galina Igorjevnalle, mitä neuvon ja suosittelen.
Ajatellaanpa, mitä suosittelisitte nykytilanteessa petroskoilaiselle kollegallenne?
Pääasia: täytyy rauhallisesti kertoa kaupunginvaltuuston kokouksessa, mitä hän on tehnyt ja miten hän sen teki. Kaikkiin "syytösten" kohtiin on annettava selvät vastaukset, numeroiden kera. Ja sitten, vaikka valtuutetut eivät edes vakuttuisi siitä, sitä on käytettävä itsensä oikeassa olemisen todistusaineistona oikeuden istunnosta, siitä tulee oikeuden istuntojen perusta.
Mutta yleensä ottaen, Galina Igorjevalla on suora tie Valtionduumaan. [Nauraa] Menestystä hänelle, kertokaa terveiset!Глеб Яровой, «7x7»


Ei kommentteja: