3.10.2007

Venäjän ymmärtämiseksi

Jälleen Aleksanteri-listalta:

Ilmari Larjavaaran väitöskirja "Funktionaalinen transitioteoria -
Hallinto,oikeusjärjestys ja instituutiot Venäjällä
" tarkastetaan
Helsingin Yliopistossa

perjantaina 5.10. 2007 klo 12:00, päärakennuksen vanhalla puolella,
Auditorium XII, Unioninkatu 34.

Väitöskirjan tiivistelmät ja sähköinen julkaisu:
https://oa.doria.fi/handle/10024/12032
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4103-7


VÄITÖSKIRJA SELITTÄÄ VENÄJÄN RAKENTEET


"Meillä on kymmeniä toimikuntia, instituutteja, säätiöitä ja muita
järjestöjä,
joiden pitäisi tutkia strategisia ongelmia. Toiminta on kuitenkin
hajanaista.
Kokonaiskuvaa ja punnittua perusajatusta, jonka perustalle strategista
suunnittelua voisi rakentaa, ei vieläkään ole."

Vladimir Putin

Habarovsk, 1999


Helsingin Yliopiston Aleksanteri Instituutin tohtoriohjelmassa laadittu
väitöskirja ( LARJAVAARA, Ilmari: Funktionaalinen transitioteoria: Hallinto,
oikeusjärjestys ja instituutiot Venäjällä ) selittää toimintaympäristön
leimallisia piirteitä Venäjällä: hallinto- ja oikeusjärjestelmän
epävakautta ja
korruptiota sekä näiden järjestelmien läntisistä oloista eroavaa
rationaalisuutta.

Väitöskirjan kirjoittaja, Ilmari Larjavaara, on muodostanut kuvaa Venäjästä
useiden kenttätason kohteiden, kuten itärajan rekkajonojen ja
kaksoislaskutuksen, suomalaisen rakentamisen Venäjällä ja korruption
vastaisten
kampanjoiden tarkastelun kautta.

Väitöskirja esittelee aiemmin tarjolla olleita näkökulmia merkittävästi
syvemmän kuvan Venäjän rakenteista ja kehityksestä.

Tutkimus on ensimmäisiä Venäjästä koskaan laadittuja väitöskirjoja, jossa
kohdetta tarkastellaan yhteiskuntatieteellisten kokonaisteorioiden avulla.
Tutkimuksen näkökulmana on rakenne-funktionalistinen teoria, jota on pidetty
marxilaisuuden jälkeen ainoana jäljellä olevana yhteiskuntien
kokonaisselitysteoriana.

Väitöskirja yhdistää hajanaisen Venäjän ihmettelyn ja empiiriset kuvaukset
johdonmukaisiksi teorioiksi ja malleiksi.

Riittävän kunnianhimoisen teoreettisen tarkastelun kautta yleensä
selittämättöminä pidetyt instituutiot ja toimintatavat Venäjällä, kuten
juuri
korruptio, tulevat käsitettäviksi. Väitöskirjan esittämien näkökulmien
avulla
rakenteita ja toimintakäytäntöjä Venäjällä on ymmärrettävissä
yksinkertaisella
ja tehokkaalla tavalla.

Väitöskirja on merkittävä puheenvuoro rakenteiden kehittämisestä Venäjällä.
Väitöskirjaa tullaan esittelemään EUn kehityspolitiikan valmistelusta ja
rakenteiden kehityksestä vastaaville viranomaisille Venäjällä.


Larjavaara, Ilmari.
Funktionaalinen transitioteoria: Hallinto, oikeusjärjestys ja instituutiot
Venäjällä.
Kikimora Publications, A: 17. Helsinki, 2007.
259 s. 28 EUR + alv 8%.
ISBN 9789521037894

Myynnissä Aleksanteri-insituutissa essi.lindroos@helsinki.fi
ja mm. Akateemisessa kirjakaupassa


Väittelijän yhteystiedot:

VTM Ilmari Larjavaara
Puh. 09-75-35-414
GSM 040-834-86-08
ilmari.larjavaara@ekami.fi

3 kommenttia:

Tapani Kaakkuriniemi kirjoitti...

Onpas esittelyteksti niin kuin hammastahnamainoksesta tai autokauppiaan puheista. Minäpä sovellan vähän:

*Hammastahna X* antaa aiemmin tarjolla olleita näkökulmia merkittävästi syvemmän kuvan *suun* rakenteista ja kehityksestä.

X on ensimmäisiä koskaan laadittuja *hammastahnoja,* jossa kohdetta tarkastellaan *hammaslääketieteellisten* kokonaisteorioiden avulla. *Hammastahnan* näkökulmana on rakenne-funktionalistinen teoria, jota on pidetty (...) ainoana jäljellä olevana *suun hygienian* kokonaisselitysteoriana.

*Hammastahna X* yhdistää hajanaisen *suun* ihmettelyn ja empiiriset kuvaukset johdonmukaisiksi teorioiksi ja malleiksi.

Riittävän kunnianhimoisen teoreettisen tarkastelun kautta yleensä selittämättöminä pidetyt *hammaspeikot* ja *epäpuhtaudet suussa*, kuten juuri *plakki*, tulevat käsitettäviksi. *Hammastahnan* esittämien näkökulmien avulla rakenteita ja toimintakäytäntöjä *suussa* on ymmärrettävissä yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla.

---

Ilmeisesti tähänastisen alan tutkimuksen keskeinen ongelma on ollut riittämätön kunnianhimo?

Täytynee selailla väitöskirja, jotta voi ottaa näihin kantaa. Tai olla ottamatta.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä väitöskirja on loistava teos kaikille EU-virkamiehille, jotka ovat kiinnostuneita Venäjästä. Ilmo Larjavaara kiteyttää väitöskirjansa annin sivulla 136 lyhyesti yhteen lauseeseen:

"Funktionaalisesti eriytymättömässä sosiaalisessa rakentumisessa ja johtamisessa
oikeudelliset ilmiöt kytkeytyvät eriytymättömänä osana yleiseen
eriytymättömään rakenteeseen".

Voisiko kukaan kuvitellakaan luovansa parempaa kapulakieltä kuin tämä väittelijä! Ei tätä järkälemäistä teosta tarvitse kääntää edes vieraille kielille, koska teoksen kieli on suomalaisillekin EU-byrokraateille täyttä hepreaa. Ainoa mitä siitä itse ymmärsin oli se, että Venäjän selittämisessä empiirinen tutkimusaineisto ja kokemukset ovat turhaa, koska laajemmin Venäjää voi ymmärtää vain teoriakirjoja ja Hesaria lukemalla. Vot nii.

Ei jummarra kirjoitti...

"Väitöskirjaa tullaan esittelemään EUn kehityspolitiikan valmistelusta ja
rakenteiden kehityksestä vastaaville viranomaisille Venäjällä."

Olisi mielenkiintoista tietää, aikooko väittelijä esitellä kirjaansa

a) venäläisille virkamiehille, jotka ovat vastuussa EU:n kehityspolitiikan valmistelusta ja EU:n rakenteiden kehittämisestä

b) EU-virkamiehille, jotka ovat vastuussa EU:n kehityspolitiikan valmistelusta ja hallinnon kehittämisestä Venäjällä

c) EU-virkamiehille, jotka ovat vastuussa EU:n kehityspolitiikasta sekä venäläisille virkamiehille, jotka ovat vastuussa Venäjän hallinnon kehittämisestä?

Vaihtoehtodot a ja b lienevät haasteellisimmat ...