1.11.2007

Vallankumousjuhlilla Moskovassa ja Uljanovskissa - Октябрской революции 50 > 90 лет

(Juttu ilmestyi hieman lyhennettynä tänään 01.11.2007 Spektr Nedelissä)

Ensimmäistä kertaa vallankumousjuhlilla olin vasta vuonna 1967; vallankumouksesta oli kulunut tasan 50 vuotta. Olin silloin suomalaisen turistiryhmän matkanjohtajana, ja asuimme hienosti hotelli Nationalissa, aivan Punaisen torin tuntumassa. Kuvasin 8-milliselle kaitafilmille suoraan huoneeni ikkunasta, kun valtavat mannertenväliset ohjukset jymisivät Maneesin aukion yli Historiallisen museon kummaltakin puolelta Punaiselle torille.

Turistiryhmästäni muistan ainoastaan Helsingin Sanomien toimittajan Veikko Pajusen, jonka kanssa kävimme ottamassa votkapaukut hotelli Metropolin ravintolan keittiössä; Veikko tunsi muistaakseni ravintolan kassarouvan.

Ensimmäisen kerran itse paikan päälle mausoleumin viereiseen kutsuvierasaitioon pääsin kymmenen vuotta myöhemmin aloitettuani juuri kirjeenvaihtajakomennukseni Moskovassa.
60-vuotisjuhlallisuudet olivat käsittääkseni vielä suuremmat kuin 50-vuotisjuhlat.
Juhlallisuudet alkoivat jo 2.marraskuuta kaksipäiväisellä juhlaistunnolla Kremlin kongressipalatsissa. Suomesta oli molemmista työväenpuolueista edustava troikka. Suomi noteerattiin niin korkealle, että vaikka osanottajia oli 104:sta maasta, presidiumiin mahtui peräti kolme suomalaista, SDP:n puheenjohtaja Kalevi Sorsa, SKP:n puheenjohtaja Aarne Saarinen ja varapuheenjohtaja Taisto Sinisalo. Järjestely oli ainutlaatuinen, koska SKP oli jakautunut kahti. Istui puhemiehistössä neljäskin suomalainen, Yhdysvaltain kommunistisen puolueen pääsihteeri Gus(tav) Hall(berg)!

Raportoin puhelinjutussani Yleisradioon, että juhlapuheensa lopussa Leonid Brežnev ennusti aikakautta, jolloin sosialismista tulee muodossa tai toisessa vallitseva yhteiskuntajärjestelmä koko maailmassa.

Juhlaistunnon jälkeen suomalaiset, Saarisen ja Sinisalon lisäksi nuoret demarit Ulf Sundqvist ja Matti Ahde sekä kommunistikonkari Ville Pessi lähtivät kohti pohjoista esiintymään paikallisissa vallankumousjuhlissa. Kommunistit matkasivat Petroskoihin, demarit Leningradiin. Sorsa tapasi vielä kahden kesken pääministeri Nikolai Kosyginin ja lähti sitten Suomeen, jotta presidentti Kekkonen pääsi matkustamaan varsinaisille vallankumousjuhille.

Kekkonen saapui Falcon-koneella niin ajoissa Moskovaan, että hän ehti seurueineen ( mm. ulkoministeri Paavo Väyrynen ja Suomi-Neuvosto-liittoseuran puheenjohtaja, entinen pääministeri Martti Miettunen sekä minä Yleisradion kirjeenvaihtajana) pistäytyä ennen juhlia Volgan varrella neuvostovaltion perustajan Vladimir Lenin syntymäkaupungissa Uljanovskissa, entisessä Simbirskissä.

Kekkonen piti siellä 6. marraskuuta varsin kiinnostavan, nykyisin täysin unhoon jääneen puheen.
Lainaan arkistostani osan puheesta:
”Minä annan erityisen suuren arvon sille, että Neuvostoliiton hallitus ja puolue ovat kutsuneet meidät nimenomaan Uljanovskiin. Me olemme hyvin tietoisia siitä minkä merkityksen Suomen kansa nyttemmin antaa Leninin pyrkimyksille, On totta, että Tampereelle vuonna 1946 perustettu Lenin-museo oli ensimmäinen ulkopuolella Neuvostoliiton. Emme voi kuitenkaan tällä seikalla paljon kerskua sen vuoksi, että meidän olisi pitänyt perustaa tämä museo jo 20 vuotta aikaisemmin.
Nyt me tiedämme mikä merkitys Leninillä oli Suomen kansan kohtaloihin. Jo vuosisadan alussa Lenin puolusti voimakkaasti Suomen asemaa tsaarin vallan sortoa vastaan. Ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen hän oli valmis tunnustamaan Suomelle puolueettomuuden ja itsenäisyyden. Suomalaiset valtiomiehet pelkäsivät silloin ottaa vastaan tätä tunnustusta, koska se olisi loitontanut heidän käsityksensä mukaan Suomen Saksasta, joka silloin oli suomalaisten poliitikkojen pyhä vaelluspaikka. Ja on kyllä todella järkyttävää ajatella, että silloin Suomen johdossa oli itse asiassa varsin viisaita miehiä - ainakin omasta mielestään – joille piti kolme viikkoa saarnata: menkää pyytämään Leniniltä itsenäisyyttä, muuten mikään valtio ei tällaista tunnustusta anna. Ja sitten vasta Suomen hallitus suostui menemään Leninin luo pyytämään tunnustamista ja se sai sen samana päivänä. Itse asiassa on meillä ollut hyvääkin tuuria, kun silloin osattiin kääntyä Leninin puoleen asiassa, jossa tiesimme Leninin olevan Suomelle myötämielinen”
.


Seuraavaksi päiväksi kaikki suomalaiset palasivat Moskovaan seuraamaan Punaisen torin paraatia ja Kremlin juhlavastaanotolle.

Seuraavat kymmenen vuotta palelin joka marraskuun 7. päivänä ( usein satoi lunta ) Punaisella torilla ja yritin kertoa Suomen kansalle mitä uusia aseita paraatissa näytettiin ja millaisia uusia iskulauseita Punaisella torilla nähtiin ja kuultiin. Vuodesta 1981 lähtien sain onneksi työparikseni Yrjö Länsipuron, joka upseerimiehenä tunsi aseistusta minua, it-lääkintämiestä paremmin.

Neuvostoliiton viimeiseksi jääneen vallankumousparaatin vuonna 1990 selostivat Hannu Vilpponen ja Jyrki Saarikoski.Hannu Vilpponen Punaisella torilla 07.11.1990.
Pysäytetty kuva tv-dokumentista Moskovan kirjeenvaihtaja, YLE/TV1/dokumenttitoimitus, 1997, 163 min., ohj. Reijo Nikkilä

Первый раз я был на праздновании годовщины Октябрьской революции в 1967 году. Я был руководителем группы финских туристов, и мы шиковали в гостинице «Националь» возле Красной площади. Прямо из окна моего номера я снимал на 8-миллиметровую пленку огромные межконтинентальные ракеты, которые громыхали через Манежную мимо Исторического музея, направляясь на Красную площадь, чтобы показать силу 50-летней советской власти.

Собственно на парад, на гостевую трибуну рядом с Мавзолеем, я попал только десять лет спустя, когда начал работать корреспондентом Москве.

В 1977 году шестидесятую годовщину отмечали еще шире, чем пятидесятую.

Праздничные мероприятия начались за много дней до самой даты двухдневным торжественным заседанием в Кремлевском дворце съездов. Обе финских партии, защищающие интересы рабочих, отправили Москву свою руководящую тройку. Финляндия имела такое значение, что, хотя почетные гости прибыли из 104 стран, в президиум вошли аж три финна — председатель Социал-демократической партии Калеви Сорса, председатель Коммунистической партии Финляндии Аарне Сааринен и заместитель последнего Тайсто Синисало. Беспрецедентный порядок — ведь Компартия Финляндии переживала раскол. Был в президиуме и четвертый финн, генеральный секретарь Коммунистической партии США Гэс Холл (Gustav Hallberg)!

Я передал по телефону на «Юлейсрадио», что в конце своей торжественной речи Леонид Брежнев заявил: настанет время, когда социализм в той или иной форме станет преобладающей общественно-политической системой во всем мире.

После торжественного заседания финны, среди которых, помимо Сааринена и Синисало были молодые социал-демократы Улв Сундквист и Матти Ахде, а также испытанный коммунист Вилле Песси отправились на север — выступать на праздничных мероприятиях. Коммунистов ждал Петрозаводск, социал-демократов — Ленинград. Сорса также провел встречу с премьер-министром Николаем Косыгиным, после чего вернулся в Финляндию, чтобы у президента Кекконена была возможность присутствовать на собственном празднике.

Кекконен прибыл в Москву так рано, что успел, вместе с сопровождающими (в их числе были министр иностранных дел Пааво Вяюрюнен, председатель Общества дружбы Финляндия — СССР, бывший премьер Мартти Миеттунен и я, в качестве корреспондента «Юлейсрадио») посетить расположенный на берегу Волги Ульяновск (бывш. Симбирск), родной город основателя советской державы В. И. Ленина.

6 ноября Кекконен произнес там очень интересную, но сейчас совершенно забытую речь. Позволю себе процитировать несколько строк:

«Теперь мы знаем, как много значил Ленин в судьбе народа Финляндии. Еще на рубеже веков Ленин решительно защищал Финляндию, притесняемую царизмом. А по окончании Первой мировой войны он выразил готовность признать нейтралитет и независимость Финляндии. Тогда государственные деятели побоялись принимать это признание, потому что, по их представлениям, это оттолкнуло бы Финляндию от Германии, которая была тогда святыней для финских политиков. Это тем более поразительно, что тогда во главе Финляндии были, на самом деле, весьма умудренные мужи — по крайней мере, по их собственному мнению — которым надо было твердить на протяжении трех недель: просите Ленина о предоставлении независимости, потому что до этого никакое другое государство ее не признает. И только тогда правительство Финляндии согласилось отправиться к Ленину с визитом и просьбой о признании, и получило признание в тот же день. На самом деле, это было большой удачей для нас, что мы сумели встать на сторону Ленина в вопросе, в котором, как было известно, Ленин был благожелательно настроен в отношении Финляндии». (источник — мой личный архив — Р. Н.)

На следующий день все финские гости вернулись в Москву, чтобы побывать на параде и на торжественном приеме в Кремле.

Следующие десять лет я мерз на Красной площади (нередко уже шел снег) каждое 7 ноября, и старался рассказать финским телезрителям и радиослушателям какие новинки вооружения учaствовали в параде и какие новые лозунги украшали Красную площадь и звучали над ней.

Последний советский парад в честь 7 ноября в 1990 году комментировали тогдашние корреспонденты Ханну Вилппонен и Юрки Саарикоски.

Perevod Polina Kopylova

Ei kommentteja: