21.4.2008

Huippubardi Sergei Tšesnokov Helsingissä 28. huhtikuuta


Klikkaa kuva suuremmaksi! Hажмите на изображениe для увеличения картинки!Novosibirsk 1968. Oik. Aleksandr Galitš, kitaran kanssa Sergei Tšesnokov. Photo by Vladimir Nikolajevitš Davydov.Vappuviikko alkaa komeasti, kun Neuvostoliiton bardi-liikkeen perustajiin 60-luvulla kuulunut Sergei Tšesnokov esiintyy ensimmäistä kertaa Suomessa.

Paikka: Renvall-instituutti Unioninkatu 38A, 1 krs., huone 109

Aika: maanantai 28. huhtikuuta klo 16.15

Järjestäjät: SVS:n Historia-osasto, SVS:n Helsingin yliopiston osasto ja VeNeOY

Tervetuloa! Vapaa pääsy.

------

Sergei Valerianovitš Tšesnokov

Syntynyt 29.6.1943
Sosiologi, matemaatikko, kitaristi, kulttuurin- ja taiteentutkija.
Määrittelyanalyysin luoja. Venäjän tiedeakatemian sosiologian instituutin aikakauslehden Sotsiologitšeski žurnalin toimituskunnan jäsen. Talouskorkeakoulu-nimisen valtionyliopiston (Higher School of Economics) professori. Kontekst Media -yhtiön tieteellinen johtaja. Lauluntekijä, esittänyt monologinäytelmiä ”1960- ja 1970-lukujen emotionaalisesta historiasta”.

Poimintoja elämäkerrasta:
1965. Valmistui MIFI:stä (Moskovan insinöörifysiikan instituutista) erikoisalana teoreettinen ydinfysiikka.
1963–1966. Osallistui Moskovan lauluklubin organisointiin.

1967. Moskovan, Leningradin ja Novosibirskin lauluklubien federaation presidentti. Teki aloitteen ja organisoi Petuškissa pidetyn konferenssin bardiliikkeen ongelmista. Teki aloitteen bardien festivaalista, joka pidettiin v. 1968 Novosibirskissä, ja oli mukana järjestämässä sitä. Siellä Aleksandr Galitš esiintyi ensimmäisen ja ainoan kerran Neuvostoliitossa julkisesti.

1969. Väitteli tiedeakatemian sähkökemian instituutissa fyysikko-teoreetikon teoriaosastossa (nobelisti Lev) Landaun ja tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsenen Veniamin Levitšin oppilaana.

1969–1989. Matemaattisia ja sosiologisia tutkimuksia professori Boris Grušinin (Sosiologian instituutti) ja akateemikko Stanislav Šatalinin (Systeemitutkimuksen instituutti) tutkijakollektiiveissa. Kirjoittanut kaksi tieteellistä monografiaa ja lukuisia tieteellisiä artikkeleita ja esseitä.

1989–2005. Kontekst Media -yhtiön perustaja ja tieteellinen johtaja. Yhtiö on tukenut tutkimuksia määrittelyanalyysin ja platonilaisten muotojen fysiikan alalla. Yhtiö muuttaa tutkimustulokset ohjelmointihuolloksi ja analyyttisiksi tietotekniikoiksi, joita käytetään lääketieteessä, sosiologiassa, lingvistiikassa, ekologiassa ja molekyyligenetiikassa.

1960–1980-luvut. Osallistui taiteellisen undergroundin tapahtumiin. Työskenteli konserttien parissa (Galitšin, Okudžavan, Matvejevan lauluja; romanssia ja folklorea sekä omia lauluja).

1981–1985 toimi Taganka-teatterin valo- ja palomiehenä ja oli mukana Juri Pogrebnitškon näytelmässä Vanhin poika.

1987–1997: Tatjana Ivanovna Leštšenko-Suhomlinan vakiosäestäjä, soitti hänen konserteissaan ja levytyksissään.

1987–2003 esiintyi ohjaaja Iosif Pasternakin elokuvissa Aleksandr Galitšista, Mihail Bulgakovista ja säveltäjä säveltäjä Aleksandr Lokšinista. Esitti monologisarjaa 1960- ja 1970-lukujen emotionaalisesta historiasta.
(käännös venäjästä Tapani Kaakkuriniemi)

Сергей Валерианович Чесноков, 1943 г.р.
Социолог, математик, гитарист, культуролог, искусствовед.
Создатель детерминационного анализа. Член редколлегии "Социологического журнала" Института социологии РАН. Профессор Государственного университета "Высшая школа экономики". Научный директор компании "Контекст Медиа". Автор песен, исполнитель моноспектаклей "Из эмоциональной истории 60-70х".
Факты биографии:
1965. Окончил МИФИ по специальности теоретическая ядерная физика.
1963-1966. Участвовал в организации Московского клуба песни.
1967. Президент "Федерации клубов песни Москвы, Ленинграда, Новосибирска". Инициатор и организатор конференции в Петушках по проблемам бардовского движения. Инициатор и один из организаторов фестиваля бардов в Новосибирске в 1968 году, где первый и единственный раз в СССР состоялись публичные выступления Александра Галича.
1969. Защитил диссертацию в Институте электрохимии АН, в теоротделе физика-теоретика, ученика Ландау, члена-корреспондента АН Вениамина Левича.
1969-1989. Математические и социологические исследования в научных коллективах профессора Бориса Грушина (Институт социологии) и академика Станислава Шаталина (Институт системных исследований). Автор двух научных монографий, многочисленных научных статей и эссе.
1989-2005. Создатель и бессменный научный директор частной компании Контекст Медиа, поддерживающей исследования в области детерминационного анализа и физики платоновских форм. Их результаты компания превращает в программное обеспечение и аналитические информационные технологии, применяемые в медицине, социологии, лингвистике, экологии, молекулярной генетике.
60-80-е. Участник событий артистического анднерграунда. Концертная работа (песни Галича, Окуджавы, Матвеевой, романсы, фольклор, свои песни).
1981-1985 - осветитель и пожарник Театра на Таганке. Там же участник спектакля "Старший сын" режиссера Юрия Погребничко.
1987-1997 - постоянный аккомпаниатор певицы Татьяны Ивановны Лещенко-Сухомлиной, участник ее концертов, записей на пластинки и диски.
1987-2003 - участник эпизодов в фильмах об Александре Галиче, >Михаиле Булгакове, композиторе Александре Локшине режиссера Иосифа Пастернака. Исполнитель серии моноспектаклей "Из эмоциональной истории 60-70-х".

http://old.msses.ru/students/sociology/chesnokov/index.html
http://hse.ru/infopage/persona/ch/chesnokov_s_v.htm
http://www.bards.ru/person.php?id=3242

Ei kommentteja: