18.4.2008

VeNeOY: stipendejä Venäjälle

KOLME OPISKELUPAIKKAA VENÄJÄN KORKEAKOULUIHIN

lukuvuodesta 2008-2009 alkaenInkorvuz
tarjoaa VeNeOY:n kautta kolme lukuvuotena 2008-2009 alkavaa stipendiä Venäjällä opiskelua varten.


Stipendit sopivat jatko- tai perusopiskeluun muilla paitsi taide- ja kulttuurialoilla, lääketieteessä ja kansainvälisisillä aloilla (näillä aloilla on mahdollisuus hakea maksullisiin ohjelmiin). Opiskelu Venäjän korkeakouluissa on stipendiaatille maksutonta. Opiskelijalle maksetaan pientä stipendiä ja tarjotaan maksullinen asuntolapaikka samoilla ehdoilla kuin venäläisille opiskelijoille. Matkoista ja vakuutuksista vastaa opiskelija itse. Hakija kertoo hakemuksessa toivomansa opintosuunnan, korkeakoulun ja opinto-ohjelman (jatko- tai perusopiskelu), mutta lopullisen päätöksen kaupungista ja korkeakoulusta tekee venäläinen osapuoli. Yleisenä pääsyvaatimuksena on vähintään 80% verran loppukokeiden (ylioppilastutkinnon) valittuun alaan liittyvistä arvosanoista kotimaassa. Venäjänkielen taitoa ei välttämättä vaadita etukäteen. Erillistä pääsykoetta ei ole, mutta Veneoy:n ja Venäjän lähetystön tai Suomen opetusministeriön suositukset tarvitaan. Hakemukset, joihin liittyy mm. notaarin vahvistama ylioppilastodistus (jatko-opiskelijalla tutkintotodistus) ja muita asiakirjoja, toimitetaan Inkorvuzille toukokuun loppuun mennessä.

Lisää tietoa asiasta.

Ei kommentteja: